Sunsari

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Sunsari (06)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
06DR001 relation 7597769 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 21 Haripur Shreepur, Kumiyahitole, Jamuna Chowk, Paschim Kusaha, Madhuwan road
06DR002 relation 7597791 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 24 30 Jhumka, Singhiya, Ramdhuni, Prakaspur, Madhuvan, Sukrabare, Laukahi, border
06DR003 relation 7597793 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 5 15 Bhokraha, Phulchowk, Narasimha, Ulati, Basabtapur road
06DR004 relation 7597810 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 27 24 Bhutaha, Narsingh Kali Mandir, Chiraulichowk, Bhokraha, Prakaspur, Rajabans road
06DR005 relation 7597814 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 10 Babiya west from Sunsari to Kalimandir, India border
06DR006 relation x (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 0 27 Inaruwa, Babiya, Jalpapur, Bhutaha, Harinagara, Madhyharsi, Dewangung, Kaptangung road =F63
06DR007 relation 7598711 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 10 Inaruwa, Mahendra Chowk, Dumraha, Singhiya, Ramdhuni
06DR008 relation 7598730 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 6 13 Nadaha, Bharaul, Sardukhola, Dharan road
06DR009 relation 7598734 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 11 42 Budhikhola, Khanar, Jhumka, Chatara road
06DR010 relation 7598736 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 15 37 Pakali, Mahendranagar, Baklauri, Bharol, Chatara
06DR011 relation 7598759 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 25 23 Sahebgunj, Rajgan Sinwari, Satyarjhora, Aurabani Chowk, Amduwa road
06DR012 relation 7598767 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 24 26 Budhachowk, Simariya, Tanmuna, Chitaha, Chimdi, Amahigelaha, Amduwa road
06DR013 relation 7598782 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 11 Dharan, Bishnupaduka, Surya Kunda, Chatara, Barahacheuta road
06DR014 relation 7598830 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 15 13 Chitaha, Aurabani, Chapaki, Chandbela, Ekamba road
06DR015 relation 7598836 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 15 Duhabi Bus Park, Jesis Chowk, Sonapur, Madheli, Ekamba, Pakali (Lawipur) Hasposa, Tarahara road
06DR016 relation 7598842 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 27 32 Khanar, Sonapur, Tanmuna, Bhaluwa, Purwakusaha, Amaduwa, Sabhebgung Canal road
06DR017 relation 7598848 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 8 Dharan, Hariya (Kanya Pokharo) road
06DR018 relation 7598864 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 4 23 Panmara, Sahidgate, Dharan, Chatara road
06DR019 relation 7598874 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 21 Bangebazar, Kalabanzar, Baklauri(Echau), Hansposa, Tarahara
06DR020 relation 7598879 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 16 17 Khanar, Madheli, Chandbela, Madhesa, Inaruwa road
06DR021 relation 7599268 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 2 14 Inaruwa, Duhabi road
06DR022 relation 7599301 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 26 Inaruwa, Satyarjhora, Biratnagar road
06DR023 relation 7599310 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 15 Haringara, Chimdi, Biratnagar road
06DR024 relation 7599320 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 23 Bhutaha, Basantapur, Ghuski, Dewangung, Amahi belaha, Ra.Be., Kesariya Khola (Biratnagar road)
Total 306 496