Sv:Beginners' guide 1.4.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


information sign

This article is a stub. You can help OpenStreetMap by expanding it.Hjälp översätta det till svenska!

Laddar upp dina ändringar till OSM

De flesta redaktörer kommer att uppmana dig att ange kommentar om ändringar:

  • iD
  • Potlatch
  • JOSM bland många verktyg för ändringsuppsättningar, avslöjar dessutom manuell hantering av konflikter
    • Om du inte har laddat upp din data längre än flera timmar eller dagar, kanske du vill uppdatera din data med hjälp av uppdateringsverktyg Update Data Update Data ://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Action/UpdateSelection Uppdateringsval] Uppdatering modifierad för att minska risken för konflikt. Du kan inte undvika konflikter om data modifierad av dig snabbt ändrades av någon annan innan du laddade upp dina ändringar.
    • (valfritt) mer material om konflikthantering i JOSM: [1] [2]

Dela upp dina uppladdningar till områden av rimlig storlek och relevans

Om dina redigeringar är över stora avstånd riskerar du att gränsrutan för dina uppladdningar blir enorm! För kvalitetssäkring och recensioner får erfarna kartläggare över hela världen plötsligt en flaggning om din uppladdning, även om din närmaste uppladdning till dem kan vara tusentals kilometer långt borta och det är inget de bryr sig om. För att undvika detta oönskade beteende, dela upp dina uppladdningar. d.v.s. innan du går vidare för att redigera i en annan stad, kommun, provins eller land, ladda upp dina ändringar först och sedan fortsätter du kartläggningen i det andra området.

Testar dina ändringar före uppladdning

Om du vill kan du ladda in dina ändringar till en annan OSM-baserad applikation för att utföra tester utöver vad som är möjligt i din editor, så om du hittar problem kan du fixa dem innan du laddar upp. Det finns inga allmänna förväntningar på att bidragsgivare gör detta; Det är underförstått att bidragsgivare ibland gör misstag och de kan åtgärdas senare vid behov.

Se även