Sweden/Hiking trails/National trails

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nationella leder

OBS: Denna tabell är endast för nationella leder som korsar gränser mellan länen.

Trail Relation Length Status Comment
Bergslagsleden
Wikipedia:sv
relation Bergslagsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 280 km 100 % Leden saknar länk till etappkartor i pdf. (förslagsvis website:map=) exempel
relation Etapp 1: Kloten - Gillersklack (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 2: Gillersklack - Stjärnfors (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
relation Etapp 3: Stjärnfors - Nyberget (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 4: Nyberget - Uskavi (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 5: Uskavi - Hammarby (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
relation Etapp 6: Hammarby - Digerberget (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 7: Digerberget - Mogetorp (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 8: Mogetorp - Blankhult (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 9: Blankhult - Ånnaboda (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 10: Ånnaboda - Suttarboda (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 11: Suttarboda - Leken (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 12: Leken - Sixtorp (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 13: Sixtorp - Svartå Herrgård (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 14: Svartå Herrgård - Ramundeboda (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 15: Ramundeboda - Gråmon (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 16: Gråmon - Tivedstorp (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 17: Tivedstorp - Stenkällegården (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
Blekingeleden
Wikipedia:sv
relation Blekingeleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 230 km 100 % Leden är utmärkt med oranga markeringar.
relation Etapp 1: Boafall - Fritzatorpet (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 2: Fritzatorpet-Slagesnäs (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 3: Slagesnäs – Angölsmåla (iD JOSM history analyse) 22 km 100 %
relation Etapp 4: Mörrumsån-Långasjönäs (iD JOSM history analyse) 16,5 km 100 %
relation Etapp 5: Långasjönäs-Järnavik (iD JOSM history analyse) 30 km 100 %
relation Etapp 6: Järnavik-Ronneby (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 7: Ronneby-Skärsviken (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 8: Skärsviken-Alljungen (iD JOSM history analyse) 30 km 100 %
relation Etapp 9: Alljungen – Mörtsjöåsen (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 10: Mörtsjöåsen – Älmtasjön (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 11: Älmtasjön – Kristianopel (iD JOSM history analyse) 26 km 100 %
relation Etapp 12: Kristianopel – Bröms (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
Bohusleden
Wikipedia:sv
bohusleden.se
relation Bohusleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 365 km 100 % Leden saknar länk till etappkartor i pdf. (förslagsvis website:map=)
relation Etapp 1: Blåvättnerna - Stensjön (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 2: Stensjön - Skatås (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 3: Skatås - Kåsjön (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 4: Kåsjön - Jonsered (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 5: Jonsered - Angered Kyrka (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 6: Angereds kyrka - Fontin (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 7: Fontin - Grandalen (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 8: Grandalen - Bottenstugan (iD JOSM history analyse) 7,5 km 100 %
relation Etapp 9: Bottenstugan - Lysevatten (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 10: Lysevatten - Hasteröd (iD JOSM history analyse) 13,5 km 100 %
relation Etapp 11: Hasteröd - Vassbovik (iD JOSM history analyse) 18 km 100 %
relation Etapp 12: Vassbovik - Glimmingen (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 13: Glimmingen - Bovik (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
relation Etapp 14: Bovik - Metsjö (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 15: Metsjö - Kaserna (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 16: Kaserna - Harska (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 17: Harska - Svarteborg (iD JOSM history analyse) 9,5 km 100 %
relation Etapp 18: Svarteborg - Lunden (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 19: Lunden - Vaktarekullen (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 20: Vaktarekullen - Holmen (iD JOSM history analyse) 17,5 km 100 %
relation Etapp 21: Holmen - Daletjärnen (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 22: Daletjärnen - Nornäs (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 23: Nornäs - Vassbotten (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 24: Vassbotten - Håvedalen (iD JOSM history analyse) 25 km 100 %
relation Etapp 25: Håvedalen - Krokstrand (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 26: Krokstrand - Högstad (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 27: Högstad - Strömstad (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
Bruksleden
Wikipedia:sv
bruksleden.se
relation Bruksleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) ca 250 km 100 % Leden markeras med orange färg
relation Etapp 1a: Rocklunda – Skålbystugan (iD JOSM history analyse) 15,5 km 100 %
relation Etapp 1b: Skälby – Skålbystugan (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 2: Skålbystugan - Toftsjön (iD JOSM history analyse) 9,5 km 100 %
relation Etapp 3: Skultuna – Toftsjön (iD JOSM history analyse) 10,5 km 100 %
relation Etapp 4: Skälby – Vargberget (iD JOSM history analyse) 12,5 km 100 %
relation Etapp 5: Vargberget – Hallstahammar (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 6: Hallstahammar – Långsjön (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 7: Långsjön – Ramnäs, via Rövallskojan (iD JOSM history analyse) 16,5 km 100 %
relation Etapp 8: Långsjön – Ramnäs, via Surahammar (iD JOSM history analyse) 13,5 km 100 %
relation Etapp 9: Ramnäs – Stora Acktjärn (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 10: Stora Acktjärn – Stenbjörnskojan (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 11: Stenbjörnskojan – Trummelsberg (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 12: Trummelsberg – Norra Morsjön, via Landsberget (iD JOSM history analyse) 12,5 km 100 %
relation Etapp 13: Trummelsberg – Norra Morsjön, via Trehörningen (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 14: Norra Morsjön – Högbyn (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 15: Högbyn – Lilla Älgsjön (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 16: Trummelsberg – Bockhammar (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 17: Bockhammar – Borntorpet (iD JOSM history analyse) 7,5 km 100 %
relation Etapp 18: Borntorpet – Kolpen (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 19: Kolpen – Örtjärnen (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 20: Harplekartorp – Örtjärnen (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 21: Örtjärnen – Malingsbo (iD JOSM history analyse) 14,5 km 100 %
relation Etapp 22: Örtjärnen – Högbyn (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 23: Lilla Älgsjön – Klackberg (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 24: Klackberg – Fliken (iD JOSM history analyse) 5,5 km 100 %
relation Etapp 25: Fliken – Lillsjön (iD JOSM history analyse) 13,5 km 100 %
relation Etapp 26: Lillsjön – Tråbacken (iD JOSM history analyse) 4 km 100 %
Geologislingan
Wikipedia:sv
110 km beskrivs ha 30 etapper men detaljer saknas folder om leden, men med väldigt otydlig/undermålig linjeföring
Gränsleden
Wikipedia:sv
ca 60 km
Gräsbricksleden
Wikipedia:sv
ca 30 km
Hallandsleden
Wikipedia:sv
relation Hallandsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 380 km ? some kilometers near Grimmared
relation Etappen Blåvättnerna - Stensjön (iD JOSM history analyse) 12 km
relation Etappen Stensjön - Äskhult (iD JOSM history analyse) 15 km
relation Etappen Äskhult - Stättared (iD JOSM history analyse) 13 km
relation Etappen Stättared - Dranstugan (iD JOSM history analyse) 16 km
relation Etappen Dranstugan - Gällarpesjön (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Gällarpesjön - Åkulla (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Varberg - Åkulla (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Kogstorp - Åkulla (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Åkulla - Ästad (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Ästad - Skattagård (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Skattagård - Frodeparken (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Frodeparken - Döbla (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Döbla - Ryet (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Ryet - Gyltige (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Kogstorp - Kärnebygd (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Kärnebygd - Eseredssjön (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Eseredssjön - Långesjön (iD JOSM history analyse)
relation Etappen Långesjön - Sandsjön (iD JOSM history analyse)
Fler etapper att lägga in...
Höglandsleden
Wikipedia:sv
454 km
John Bauer-leden
Wikipedia:sv
50 km
Jällaleden
Wikipedia:sv
Jämt-Norgevägen relation Jämt-Norgevägen (iD JOSM history analyse) ?? km 75 % Pilgrimsled till Trondheim som ansluter till Romboleden vid Norska gränsen.
Kinnekulle vandringsled
Wikipedia:sv
45 km
Kungsleden
Wikipedia:sv
relation Kungsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) ca 425 km 70 %
relation Abisko - Abiskojaure (iD JOSM history analyse) 15 km 95 %
relation Abiskojaure - Alesjaure (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
Relation not defined yet for Alesjaure - Tjäktja 13 km 0 %
Relation not defined yet for Tjäktja - Sälka 12 km 0 %
Relation not defined yet for Sälka - Singi 12 km 0 %
Relation not defined yet for Singi - Kaitumjaure 13 km 0 %
Relation not defined yet for Kaitumjaure - Teusajaure 9 km 0 %
Relation not defined yet for Teusajaure - Vakkotavare 15 km 0 %
Relation not defined yet for Saltoluokta - Sitojaure 19 km 0 %
Relation not defined yet for Sitojaure – Aktse 10 km 0 %
Relation not defined yet for Aktse – Pårte 22 km 0 %
Relation not defined yet for Pårte - Kvikkjokk 17 km 0 %
Relation not defined yet for Kvikkjokk - Jäkkvik 96 km 0 %
Relation not defined yet for Jäkkvik - Ammarnäs 83 km 0 %
Relation not defined yet for Ammarnäs - Aigert 8 km 0 %
Relation not defined yet for Aigert - Serve 19 km 0 %
Relation not defined yet for Serve - Tärnasjö 14 km 0 %
Relation not defined yet for Tärnasjö - Syter 14 km 0 %
Relation not defined yet for Syter - Viterskalet 12 km 0 %
Relation not defined yet for Viterskalet - Hemavan 11 km 0 %
Relation not defined yet for Nikkaluokta - Kebnekaise fjällstation (anslutning) 19 km 0 %
Relation not defined yet for Kebnekaise fjällstation - Singi (anslutning) 14 km 0 %
Södra Kungsleden
Wikipedia:sv
relation Storlien - Fjällnäs - Grövelsjön (iD JOSM history analyse) 349 km 100 % In Grövelsjön the Europavandringsled nr 1 beginns and follows the Kungsleden southwards.
Kustleden
relation Kustleden (iD JOSM history analyse) 51 % Kustleden går från Galtström i Medelpad till Drässviken i Hälsingland. Det fattas en hemsida om leden.
Kuststigen - Kyststien
relation Kuststigen (parent relation) (iD JOSM history analyse) 12 % Leden går längs kusten i Bohuslän, Östfold och Akershus
relation Mollön - Uddevalla Centrum (iD JOSM history analyse)
relation Uddevalla Centrum - Råssbyn (iD JOSM history analyse)
10 km / 11 km 75 %
relation Råssbyn - Ljungkile (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Ljungkile - Kolhättans färjeläge (iD JOSM history analyse)
Relation not defined yet for Långevattnet - Backamo lägerplats
15 km / 8 km 80 %
Relation not defined yet for Sundsbylederna 1,7-4,4 km 0 %
Relation not defined yet for Dyröleden 5 km 0 %
Relation not defined yet for Säbyleden 7 km 0 %
relation Svanesunds färjeläge - Kyrkeröd (iD JOSM history analyse) Del av relation Orust tvärs (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Kyrkeröd - Malö strömmar (iD JOSM history analyse) Del av relation Orust tvärs (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Malö strömmar - Grundsund (iD JOSM history analyse) Delvis del av relation Orust tvärs (iD JOSM history analyse)
relation Malö strömmar (Ängön) - Grundsund (iD JOSM history analyse)
relation Malö strömmar - Ängöleden (iD JOSM history analyse)
25 km 80 %
relation Lysekil - Höge Kulle (iD JOSM history analyse) 27 km 90 %
Relation not defined yet for Höge Kulle - Åby
Relation not defined yet for Slävik - Åby
24 km 32 km 0 %
Relation not defined yet for Åby - Hunnebostrand 35 km 0 %
Relation not defined yet for Hunnebostrand - Ramvikslandet
Relation not defined yet for Väjern - Tullboden
11 km 18/21 km 0 %
Relation not defined yet for Bohus Malmön 11 km 0 %
Relation not defined yet for Maltes stig 4,5 km 0 %
Relation not defined yet for Bergaleden på Hamburgö
Relation not defined yet for Vettebergsleden i Fjällbacka
2,5 km 2,8 km 0 %
Relation not defined yet for Tanumstrand - Torim 16 km 0 %
Relation not defined yet for Torim - Ejgdesjön 4,5 km 0 %
Relation not defined yet for Ejgdesjön - Iddefjorden/Berby
Relation not defined yet for Ejgdesjön - Idefjorden längs Bohusleden
14 km 0 %
Relation not defined yet for Iddefjorden (Berby) - Petersburg
Relation not defined yet for Idefjorden - Ramberget
11 km / 15 km 0 %
Relation not defined yet for Petersburg- Svinesund - Rösneskilen
Relation not defined yet for Ramberget - Svinesund
43 km / 15 km 0 %
Relation not defined yet for Björnerödspiggen - Strömstad 22 km 0 %
Relation not defined yet for Kosteröarna 0 %
Relation not defined yet for Vesteröy: Guttermsvauen - Kuvauen
Relation not defined yet for Asmalöy: Åsebu - Vikerhavn
5 km / 9 km 0 %
Relation not defined yet for Kirköy: Skjärhalden - Grönnebakke
Relation not defined yet for Södre Sandöy: Nedgården - Stuevika
10 km / 3 km 0 %
Relation not defined yet for Rösneskilen - Skjärviken
Relation not defined yet for Ulleröyveien - Revbukta
Relation not defined yet for Talberg - Skjärviken
15 km / 2,5 km / 2,5 km 0 %
Relation not defined yet for Skjärviken - Rosnesbekken 32 km 0 %
Relation not defined yet for Rosnesbekken - Feste 32 km 0 %
Relation not defined yet for Feste - Jelöy - Kulpe 25 km 0 %
Relation not defined yet for Söndre Brevik - Solbergelva 20 km 0 %
Relation not defined yet for Vestby grense - Dröbak - Gylteholmen 0 %
Relation not defined yet for Blyaget brygge - Nesoddtangen 12 km 0 %
Kårböleleden
sv:wikipedia
relation Kårböleleden (iD JOSM history analyse) 113 km 80 % Pilgrimsled som går från Kårböle i Hälsingland via Klövsjö till Billsåsen i Jämtland där den ansluter till Jämt-Norgevägen
Munkastigen
Wikipedia:sv
relation Munkastigen (parent relation) (iD JOSM history analyse) 96 km 100 % Delvis gemensam med bergslagsleden
relation Etapp 1: Riseberga - Tångeråsa (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 2: Tångeråsa - Svartå Herrgård (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 3: Svartå Herrgård - Ramundeboda (iD JOSM history analyse) (gemensam med Bergslagsleden etapp 14) 19 km 100 %
relation Etapp 4: Ramundeboda - Gråmon (iD JOSM history analyse) (gemensam med relation Bergslagsleden etapp 15 (iD JOSM history analyse)) 22 km 100 %
relation Etapp 5: Gråmon - Olshammar (iD JOSM history analyse) (inledningsvis gemensam med relation Bergslagsleden etapp 16 (iD JOSM history analyse)) 17 km 100 %
Nunnedalen
Wikipedia:sv
Nordsjöleden
(the Swedish part)
relation Nordsjöleden, svenska delen (parent relation) (iD JOSM history analyse) Just started Shares a lot with Bohusleden, Hallandsleden and Skåneleden
Ostkustleden
Wikipedia:sv
relation Ostkustleden (parent relation) (iD JOSM history analyse)
160 km 100 %
relation Etapp 1: Lilla Hycklinge – Nynäs (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
relation Etapp 2: Nynäs - Lönnhult (iD JOSM history analyse) 22 km 100 %
relation Etapp 3: Lönnhult - Krokstorp (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
relation Etapp 4: Krokstorp - Mörtfors (iD JOSM history analyse) 17.5 km 100 %
relation Etapp 5: Mörtfors - Stjärneberg (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 6: Stjärneberg - Lilla Laxemar (iD JOSM history analyse) 18.5 km 100 %
relation Etapp 7: Lilla Laxemar - Hedvigsberg (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 8: Hedvigsberg - Lilla Hycklinge (iD JOSM history analyse) 18 km 100 %
Pilgrimsleden Orust
Hemsidakartabegäran om öppen geodata
relation Pilgrimsleden Orust (iD JOSM history analyse) 10 %
Relation not defined yet for Morlanda kyrka – Nösunds kapell 15,8 km 0 %
Relation not defined yet for Nösundskapell, via Brattebräcka till Tegneby kyrka 11,2 km 0 %
relation Tegneby kyrka – Stala kyrka (iD JOSM history analyse) 6,5 km 50 %
relation Stala kyrka – Långelanda kyrka (iD JOSM history analyse) 10,7 km 100 %
Relation not defined yet for Långelanda kyrka – Myckleby kyrka 12,6 km 0 %
Relation not defined yet for Myckleby kyrka – Torps kyrka 9,0 km 0 %
Relation not defined yet for Torps kyrka – Röra kyrka 12,8 km 0 %
Relation not defined yet for Röra kyrka, via Göksäter – Morlanda kyrka 9,5 km 0 %
Relation not defined yet for Stala kyrka – Röra kyrka 10 km 0 %
Romboleden
Wikipedia:sv
relation Romboleden (iD JOSM history analyse) 1100 km 43 % 11th century pilgrimsway from Stockholm to Trondheim, marked with red crosses.
Roslagsleden
Wikipedia:sv
roslagsleden.se
relation Roslagsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) ca 190 km 95 % Part of Europavandringsled nr 6
relation Etapp 1: Danderyd - Karby Gård (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 2: Karby gård - Örsta (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 3: Örsta - Lövhagen (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 4: Lövhagen - Domarudden (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 5: Domarudden - Wira bruk (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 6: Wira bruk - Penningby (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 7: Penningby - Vigelsjö (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 8: Vigelsjö - Roslagsbro (iD JOSM history analyse) 14 km 93 %
relation Etapp 9: Roslagsbro - Bagghus/Gåsvik (iD JOSM history analyse) 24 km 96 %
relation Etapp 10: Bagghus/Gåsvik - Sandviken (iD JOSM history analyse) 9 km 88 %
relation Etapp 11: Sandviken - Grisslehamn (iD JOSM history analyse) 21 km 100 %
Sjuhäradsleden
[1]
relation Sjuhäradsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 140 km 100 % Part of Europavandringsled nr 1
Previously called "Knalleleden"
relation Etapp 1: Hindås station - Hestrafors IF (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 2: Hestrafors IF - IK Omega (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 3: IK Omega - SOK-stugan (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 4: SOK-stugan – Rya åsar (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 5: Rya åsar – Karlsaflogarna (iD JOSM history analyse) 19 km 100 %
relation Etapp 6: Karlsaflogarna – Blackered (iD JOSM history analyse) 20 km 100 %
relation Etapp 7: Blackered - Prångens Camping (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 8: Prångens Camping - Böne kyrka (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 9: Böne kyrka – Årås kvarn (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 10: Årås kvarn – Hotel Mullsjö (iD JOSM history analyse) 22 km 100 %
Sankt Olofsleden
Wikipedia:sv
relation Svenska delen (iD JOSM history analyse) 390 km 100 % Pilgrimsway from Selånger to Trondheim, marked with red crosses.
relation Norska gränsen - Trondheim (iD JOSM history analyse) 180 km 100 %
Singö Runt
levanderoslagsbygd.se
relation 1248590 (iD JOSM history analyse) around 40km 50 %
Siljansleden
Wikipedia:sv etapper
relation 556766 (iD JOSM history analyse) ca. 340 km 100 %
Skåneleden
Wikipedia:sv
relation Skåneleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 1138 km 95 % Mostly done with some rough spots and missing segments inside larger communities.

The trails were mostly provided by Region Skåne. See WikiProject Sweden/Hiking trails/Skåneleden.

relation Kust till kust-leden (iD JOSM history analyse) 379 km 100 %
relation Nord till syd-leden (iD JOSM history analyse) 325 km 100 %
relation Ås till ås-leden (iD JOSM history analyse) 162 km 100 %
relation Öresundsleden (iD JOSM history analyse) 172 km 80 %
relation Österlenleden (iD JOSM history analyse) 195 km 100 %
Stråsjöleden
Wikipedia:sv
relation Stråsjöleden (iD JOSM history analyse) 230 km 95 % Pilgrimsled som går från kusten i Enånger via Stråsjö kapell i Bjuråker och ansluter till Kårböleleden vid Kilkojan.
Sörmlandsleden
Wikipedia:sv
relation Sörmlandsleden (Parent relation) (iD JOSM history analyse) 907,5 km 89 % Sörmlandsleden (Etappbeskrivningar på Sormlandsleden.se)
relation Etapp 1: Björkhagen - Skogshyddan (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 2: Skogshyddan - Alby friluftsgård (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 3: Alby friluftsgård - Tyresta by (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 4: Tyresta by - Handen (Rudans gård) (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 5: Handen (Rudans gård) - Paradiset (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 5:1: Kvarnängens IP, Nynäshamn - Vansta, Ösmo (iD JOSM history analyse) 9,5 km 100 %
relation Etapp 5:2: Vansta, Ösmo - Hemfosa (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 5:3: Hemfosa - Paradiset (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 6: Paradiset - Lida friluftsgård (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 6:1: Huddinge stn - Hökärr (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 7: Lida friluftsgård - Brotorp (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 8: Brotorp - Östertälje stn (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 9: Östertälje stn - Tvetaberg (via Södertälje) (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 10: Tvetaberg - Järna (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 11: Järna - Vattgruvan (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 12: Vattgruvan - Yngsviken (iD JOSM history analyse) 9,5 km 100 %
relation Etapp 12:1: Mölnbo (iD JOSM history analyse) 5 km 100 %
relation Etapp 13: Yngsviken - Djupviksängen (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 13:1: Gnesta (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 14: Djupviksängen - Fredriksberg, väg 223 (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 15: Frediksberg, väg 223 - Skottvångs gruva (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 15:1: Läggesta - Långaedet (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 15:2: Skottvångs gruva - Mellan-Marviken (iD JOSM history analyse) 3 km 100 %
relation Etapp 16: Skottvångs gruva - Harsjöhult (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 17: Harsjöhult - Finnsjön (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 18: Finnsjön - Ånhammar (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 19: Ånhammar - Henaredalen (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 20: Henaredalen - Malmköping (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 21: Malmköping - Hagtorp, väg 53 (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 22: Hagtorp, väg 53- Hälleforsnäs (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 22:1: Hälleforsnäs jvstn - Edströmsvallen (iD JOSM history analyse) 1,5 km 100 %
relation Etapp 22:2: Sagostigen (iD JOSM history analyse) 2 km 100 %
relation Etapp 23: Hälleforsnäs - Svalboviken (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 23:1: Flen - Harpsundsvägen (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 23:2: Harpsundsvägen - Hälleforsnäs (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 24: Svalboviken - Lundsjön (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 24:1: Vilsta, Eskilstuna - Hållsta (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 24:2: Hållsta - Kvarntorp (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 24:3: Kvarntorp - Svalboviken (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 25: Lundsjön - Vallmotorp (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 26: Vallmotorp - Knorranvägen (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 27: Knorranvägen - Strångsjövägen (iD JOSM history analyse) 16 km 100 %
relation Etapp 27:1: Stora Djulö - Glysas grav (iD JOSM history analyse) 4 km 100 %
relation Etapp 28: Strångsjövägen - Viggaren (iD JOSM history analyse) 11,5 km 100 %
relation Etapp 28:1 Rundslinga: Forssjö natur- och kultumuseum (iD JOSM history analyse) 5 km 100 %
relation Etapp 29: Viggaren - Djupviksvägen (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 30: Djupviksvägen - Åbo (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 31: Åbo - Stavsjö (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 31:1: Halsbråten - Skjutgropen (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 32: Stavsjö - Lövsjöns sydspets (iD JOSM history analyse) 12 km 85 %
relation Etapp 32:2: Etapp 32:2: Kolmårdens djurpark - Lövsjöns sydspets (iD JOSM history analyse) 1,5 km 100 %
relation Etapp 33: Lövsjöns sydspets - Brytsebo (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 33:1: Kvarsebo färja - Brytsebo (iD JOSM history analyse) 4 km 83 %
relation Etapp 34: Brytsebo - Holmtorp (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 35: Holmtorp - Nävsjön (iD JOSM history analyse) 12 km 100 %
relation Etapp 35:1: Nävsjön runt (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 36: Nävsjön - Nävekvarn (iD JOSM history analyse) 11 km 100 %
relation Etapp 36:1: Nävsjön - Gälkhyttan (iD JOSM history analyse) 9 km 100 %
relation Etapp 36:2: Gälhyttan - Fada kvarn (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
relation Etapp 36:3: Fada kvarn - Bergshammar (iD JOSM history analyse) 6,5 km 100 %
relation Etapp 37: Nävekvarn - Lilla Uttervik (iD JOSM history analyse) 6,5 km 100 %
relation Etapp 37:1: Nävekvarn - Kärrgruvorna (iD JOSM history analyse) 8,5 km 100 %
relation Etapp 37:2: Kärrgruvorna - Koppartorp (iD JOSM history analyse) 8 km 100 %
relation Etapp 38: Lilla Uttervik - Västra Kovik (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 39: Västra Kovik - Dragsviken (iD JOSM history analyse) 6 km 100 %
relation Etapp 40: Dragsviken - Mellsjön (iD JOSM history analyse) 4,5 km 100 %
relation Etapp 41: Mellsjön - Koppartorp (iD JOSM history analyse) 7 km 100 %
relation Etapp 42: Koppartorp - Skyrshyttan (iD JOSM history analyse) 10 km 0 %
relation Etapp 43: Skyrshyttan - Sandstugan (iD JOSM history analyse) 5 km 0 %
relation Etapp 44: Sandstugan - Lindbacke (iD JOSM history analyse) 12 km 55 %
relation Etapp 44:1: Jogersö, Oxelösund - Ryssbergen (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
relation Etapp 44:2: Kungsladugården - Hållet (iD JOSM history analyse) 4,5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 44:3: Våtmarken o Femöre, Oxelösund 15 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 44:4: Furön, Oxelösund 3,5 km 0 %
relation Etapp 45: Lindbacke - Oppeby (via Nyköping) (iD JOSM history analyse) 10 km 0 %
relation Etapp 45:1: Nyköpinghus - Strandstugeviken (iD JOSM history analyse) 15 km 100 %
Relation not defined yet for Etapp 46: Oppeby - Vittenberga 8 km 0 %
relation Etapp 46:1: Skavsta flygplats - Släbro (iD JOSM history analyse) 4 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 47: Vittenberga - Svärta kyrka 6 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 48: Svärta kyrka - Holmsjön 9 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 49: Holmsjön - Bälinge kyrka 9 km 0 %
relation Etapp 50: Bälinge kyrka - Bråfalls såg (iD JOSM history analyse) 7 km 0 %
relation Etapp 50:1: Frillingmossen - Sjön Björken (iD JOSM history analyse) 4 km 100 %
relation Etapp 51: Bråfalls såg - Nynäs slott (iD JOSM history analyse) 4 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 52: Nynäs slott - Sandviks badplats 7,5 km 0 %
relation Etapp 53: Sandviks badplats - Karlfors kvarn (iD JOSM history analyse) 11 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 53:1: Sandviks badplats - Källviks brygga 8 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 53:2: Etappnamn 10 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 53:2: Sävö 3 km 0 %
relation Etapp 54: Karlfors kvarn - Gise kvarn (iD JOSM history analyse) 7,5 km 0 %
relation Etapp 55: Gise kvarn - Trosa (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
Relation not defined yet for Etapp 55:1: Sillekrog - Hungaskogen 16 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 56: Trosa - Tullgarns slott 21 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 57: Tullgarns slott - Kasholmen, Mörkö 12 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 58: Kasholmen, Mörkö - Skanssundet 12 km 0 %
relation Etapp 59: Skanssundet - Viad (iD JOSM history analyse) 10 km 10 %
relation Etapp 60: Viad - Berga vägskäl (iD JOSM history analyse) 10 km 10 %
relation Etapp 61: Berga vägskäl - Kvarnsjön (iD JOSM history analyse) 5,5 km 100 %
relation Etapp 62: Kvarnsjön - Svarvaretorp (iD JOSM history analyse) 7 km 10 %
Upplandsleden
Wikipedia:sv
[2]
relation Upplandsleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) ca 450 km 77 % Upplandsleden (info) consists of several smaller parts (sv:Slingor) and detours. There are also windshields available at several places.
relation Etapp 1 - Sunnersta–Nyby (iD JOSM history analyse) 8.5 km 153 %
Relation not defined yet for Etapp 1:1 - Lunsentorpet–Knivsta 13.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 1:2 - Knivsta–Forsbyån 5 km 0 %
relation Etapp 2 - Nyby–Fjällnora (iD JOSM history analyse) 17 km 135 %
relation Etapp 2:1 - Edaslingan (iD JOSM history analyse) 3.5 km 100 %
relation Etapp 3 - Fjällnora–Länna (iD JOSM history analyse) 6.5 km 235 %
Relation not defined yet for Etapp 3:1 - Borgardalsslingan 2 km 0 %
relation Etapp 4 - Länna-Almunge (iD JOSM history analyse) 10 km 83 %
Relation not defined yet for Etapp 5 - Almunge–Södersjön 5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 6 - Södersjön-Knutby 15.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 7 - Knutby–Bennebol 13.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 7:1 - Hästhagen, Kilholmenslingan 2.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 8 - Bennebol–Pansarudden 9 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 8:1 - Pansaruddenslingan 4.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 9 - Pansarudden–Kolarmora 8 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 10 - Kolarmora–Gimo 30 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 10:1 - Risingeslingan 17 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 11 - Gimo–Österbybruk 21 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 11:1 - Dammledenslingan 12 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 12 - Österbybruk–Risön 19 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 12:1 - Österbybruksslingan 6 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 12:2 - Floranslingan 10 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 13 - Risön–Lövstabruk 16.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 14 - Lövstabruk–Västland 19.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 15 - Västland–Marma 17.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 16 - Marma-Älvkarleby 13 km 0 %
relation Etapp 17 - Älvkarleby–Långhäll (iD JOSM history analyse) 7.5 km 92 %
relation Etapp 18 - Skekarsbo–Gysinge, Anslutning till Gästrikeleden (iD JOSM history analyse) 14.5 km 100 %
relation Etapp 19 - Skekarsbo–Nora kyrka/Tärnsjö (iD JOSM history analyse) 9.5 km 100 %
relation Etapp 20 - Nora kyrka/Tärnsjö–Östa (iD JOSM history analyse) 10 km 100 %
Relation not defined yet for Etapp 21 - Siggeforasjön–Tenasjön 17.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 21:1 - Slinga Ramsmossjöarna 5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 21:2 - Avstickare till Siggefora camping 2 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 22 - Tenasjön–Skattmansöådalen 9.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 23 - Skattmansöådalen–Härnevi IP 20 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 23:1 - Torslundaslingan 7.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 24 - Härnevi IP–Gånsta 17 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 24:1 - Slinga Äs puss 2.5 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 25 - Gånsta-Boglösa 10 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 25:1 - Bredsandslingan 12 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 25:2 - Avstickare till Boglösa hällristningsområde 4 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 26 - Boglösa–Lillkyrka 8 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 27 - Lillkyrka–Veckholm 9 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 28 - Veckholm–Härjarö 18 km 0 %
Relation not defined yet for Etapp 29 - Bålsta–Häggeby 13.5 km 0 %
relation Etapp 30 - Häggeby-Skokloster (iD JOSM history analyse) 9.5 km 100 %
relation Etapp 31 - Skokloster-Sånka (iD JOSM history analyse) 6.5 km 60 %
relation Etapp 31:1 - Skoklosterslingan (iD JOSM history analyse) 14.5 km 20 %
Upplands-Broleden relation 223937 (iD JOSM history analyse) ca 35 km 100 %
Urskogsleden
Wikipedia:sv
Utvandrarleden[3] relation Utvandrarleden (iD JOSM history analyse) 110 km 100 % A circular trail. The trail is marked with orange markings.
Vildmarksleden
Wikipedia:sv
gregow.se
relation 78742 (iD JOSM history analyse) 38,5 km 88 % Osäker på var den starta och slutar. Osäker på om den är färdig.
Vindelälvsleden
Wikipedia:sv
relation Vindelälvsleden (iD JOSM history analyse) ca 400 km 55 % Bristande information om dragningen.
Östgötaleden [4]
Wikipedia:sv
relation 222406 (iD JOSM history analyse) 1200 km 79 %
Orsa Gröna Ringen relation 282171 (iD JOSM history analyse) 10,6 km 100 % not yet marked in reality
Fryksås Fäbod relation Tur 1 (iD JOSM history analyse) 2,2 km 100 % local roundtour, not (yet) marked in the village
relation Tur 2 (iD JOSM history analyse) 4,2 km 100 %
relation Tur 3 (iD JOSM history analyse) 6,4 km 100 %
Västra Vätterleden relation Västra Vätterleden (parent relation) (iD JOSM history analyse) 189 km 100 % Bra jobbat med denna KTim!
relation Etapp 1: Stenkällegården - Forsvik (iD JOSM history analyse) 36 km 100 %
relation Etapp 2: Forsvik - Mölltorp (iD JOSM history analyse) 13 km 100 %
relation Etapp 3: Mölltorp - Gunnarflon (iD JOSM history analyse) 14 km 100 %
relation Etapp 4: Röå - Lunnakulle (iD JOSM history analyse) 26 km 100 %
relation Etapp 5: Hjo - Baståsen (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 6: Baståsen - Semesterbyn (iD JOSM history analyse) 23 km 100 %
relation Etapp 7: Semesterbyn - Fagerhult (iD JOSM history analyse) 17 km 100 %
relation Etapp 8: Fagerhult - Mullsjö (iD JOSM history analyse) 31 km 100 %