Sweden/Hiking trails/Skåneleden

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introduktion

Skåneleden är ett nätverk av vandringsleder i Skåne som samordnas av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne. Fram till år 2010 täckte Open Street Map endast en av dessa leder och då endast delvis men tack vare en donation av data från Region Skåne har vi nu i princip full täckning av ledens alla sträckor.

Det återstår dock en hel del jobb innan leden är helt kartlagd. Exempelvis innehöll donationen inte information angående den infrastruktur som omger lederna som positioner för vindskydd, brunnar och liknande.

Denna sida är därför avsedd att dokumentera det vidare arbetet med kartläggningen av Skåneleden i Open Street Map. Sidan är också tänkt vara en informationskälla för de som är intresserade av Skåneleden men som ännu inte har stor erfarenhet av Open Street Map.

Om Open Street Map

För de som inte stött på Open Street Map tidigare så bör det nämnas att detta är ett projekt som syftar till att skapa en fritt tillgänglig världskarta. Detta återspeglar ungefär Wikipedias mål att skapa en fritt tillgänglig encyklopedi.

Enkelt uttryckt består Open Street Map av noder, vägar och relationer, gemensamt kallas dessa element. En nod motsvarar en geografisk punkt, en way kopplar samman flera noder och kan t.ex. representera en väg eller konturen av en sjö. Slutligen används relationer för att sammankoppla noder, vägar och andra relationer till mer komplexa strukturer.

Till varje element kan man associera en eller flera taggar som beskriver vad elementet representerar på kartan. Exempelvis, en nod som representerar ett vindskydd ges taggen amenity=shelter och ifall vindskyddet har en eldstad kan man också lägga till taggen fireplace=yes. På så sätt kan ett datorprogram veta vad noden representerar och, till exempel, visa den korrekt i en kartbild.

Om Skåneleden i OSM

Skåneleden är uppdelad i sju del-leder[1], och dessa del-leder är i sin tur uppbyggda av ett antal etapper. Denna struktur återspeglas direkt i Open Street Map genom en hierarki av rutt-relationer.

Högst upp i hierarkin finns relationen relation Skåneleden vars sju medlemmar är de relationer som beskriver de sju del-lederna. Varje sådan del-led, exempelvis relation Ås till ås-leden, innehåller relationer för de etapper som ingår i del-leden. Slutligen innehåller etapp-relationerna de vägar som ingår i etappen.

Notera att uppdelning i etapp-relationer ännu inte är slutförd så ofta sträcker sig varje etapp-relation över flera egentliga etapper.

Vad behöver göras?

Generellt, för att kartan ska bli riktigt användbar för en vandrare så måste positioner för exempelvis vindskydd, dricksvatten, vägtyp (skogsväg, stig, cykelbana, osv.) kartläggas. Importen från Region Skåne innehöll inte denna typ av information så insamlandet (inventering) av denna information återstår för många etapper. Se sektionen nedan för inventering av de olika etapperna. Kartlägg gärna också informationsskyltar, monument, ruiner och andra intressanta punkter längst lederna.

Mer specifika ändringar som måste göras är:

  • Rutt-relationerna genom Helsingborg, Ystad och Båstad är ofullständiga, det är svårt att exakt bestämma sträckningen utan att vara på plats.
  • Relationerna för del-lederna måste delas upp i etapper. Detta är påbörjat men långt från avslutat.

Taggning

Relationerna, oavsett nivå i hierarkin, bör innehålla taggar enligt följande tabell.

Tagg Kommentar
type=route Markera att relationen beskriver en rutt
route=hiking Markerar att rutten är en vandringsrutt
network=rwn Rutten tillhör ett Regional Walking Network
operator=Stiftelsen för fritidsområden i Skåne Denna stiftelse har huvudmannaansvar för Skåneleden
name=* Anger ledens alt. etappens namn
website=* Sätts till lämplig webb-address på www.skaneleden.se
attribution=Region Skåne En stor del av källdatan är donerad av Region Skåne
osmc:symbol=orange:white::SL:orange Hjälper kart-renderare att rita Skåneleden i skön orange färg

Ledsystemet

Kust till kust-leden väst

Relation: relation 23828

Etapp Relation Kommentar
1-15,17-20 1029699 (i J) Behöver inventeras och delas upp i etapper.
16 2277468 (i J) Inventera Juli 2012 av Rycee
21 1029700 (i J) Behöver inventeras.
22 1029701 (i J) Behöver inventeras.

Kust till kust-leden öst

Relation: relation 406828

Etapp Relation Kommentar
1 1175746 (i J) Inventerad Sep 2010 av Rycee
2 1175747 (i J) Inventerad Sep 2010 av Rycee
3-10 1175748 (i J) Behöver inventeras.

Nord till syd-leden nord

Relation: relation 415700

Nord till syd-leden syd

Relation: relation 399872

Ås till ås-leden

Relation: relation 68019

Etapp Relation Kommentar
1 967042 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
2 967043 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
3 967044 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
4 967320 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
5 967319 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
6–7 1019439 (i J) Notera att rastplatsen mellan etapp 6 och 7 är borttagen så dessa etapper är i princip ihopslagna. Inventerad Aug 2009 av Rycee.
8 1019440 (i J) Inventerad Aug 2009 av Rycee
9 1019438 (i J) Inventerad Sep 2009 av jorchr?
10 1019441 (i J) Inventerad Aug 2009 av jorchr?
11 1019437 (i J) Inventerad Aug 2009 av jorchr?
12-14 967045 (i J) Behöver inventeras och delas upp i etapper.

Öresundsleden

Relation: relation 399333

Denna led verkar inte vara uppdelad i officiella etapper men längs leden i Helsingborg finns det tydligen två vindskydd. Därför är kanske lämpligast att skapa etapper enligt dessa?

Sträcka Kommentar
Viken–Rydebäck Inte inventerad.
Rydebäck–Landskrona Inventerad Jul 2010 av Rycee

Österlenleden

Relation: relation 408995

Etapp Relation Kommentar
1-6 1019766 (i J) Behöver inventeras och delas upp i etapper.
7 1019970 (i J) Behöver inventeras.
7B 1019764 (i J) Behöver inventeras.
7C 1019765 (i J) Behöver inventeras.
8-12 1019969 (i J) Behöver inventeras och delas upp i etapper.

Rundleder

Förutom de sju lederna i ledsystemet så består Skåneleden också av ett antal rundleder (dvs. leder vars slutpunkt och startpunk sammanfaller). Dessa rundleder är uppbyggda av etapper från ledsystemet och kartläggning av dessa etapper innebär därför att rundlederna också kartläggs.

Bjärehalvön, kustvandring

Bjärehalvön, östra delen

Breanäsleden

Finjasjöleden

Göingeleden

Åkes rundled

Skrylleslingan

Häckeberga runt

Österlens höjdpunkter

Relation: relation 1029980

Består av Österlenleden etapp 7, 7B och 7C.

Källor och fotnötter

  1. Om man är pedantiskt så består Skåneleden egentligen av fem del-leder men två av dessa är i sin tur uppdelade i två under-del-leder. För enkelhets skull så pratar vi här om de sju del-lederna och under-del-lederna som om de vore samma sak.

Länkar