Sweden/Public transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

This is a subproject to Sweden mapping project where information about public transport in Sweden is collected. Please help to add more information.

Mål med denna sidan

  • Upptäcka och dokumentera alla kollektivtrafikbolag i Sverige
  • Skapa en rekommenderad taggningsguide ("best practice") för Sverige så att informationen blir enhetlig över hela landet (den skall även vara "korrekt" enligt internationell "best practice"
  • Kartlägga alla kollektivtrafiklinjer i Sverige
  • Underhålla skapade linjer så att de är uppdaterade enligt senaste tillgängliga informationen.

Taggingsguide

Historia

Kartläggningen i Sverige har i stort sett innan följt att sätta en highway=bus_stop eller tram_stop på noder och att göra rutter med båda riktningar i en och samma relation. Detta system skapade ofta ett ej enhetligt kartläggningssystem och ofta komplicerade relationer som efter en tid ofta inte var "korrekta". Detta uppmärksammades internationellt och ett nytt system togs fram för att få en mer enhetlig och maskinläsbar struktur. Detta är "public_transport" (kommer hädanefter förkortas PT) och röstades igenom 2011-04-20. Under början/mitten av 2012 diskuterades detta system en del på mailinglistan mellan 3-4 personer om inte Sverige borde gå över till detta systemet, slutsatsen var att det borde vi (inga stora invändningar framfördes).

Hur skall vi tagga nu?

Vi taggar generellt enligt PT-systemet. Det finns ytterligare information om detta under dess Förslagssida. Dock så använder vi viss dubbeltaggning, dessa är: public_transport=stop_position ==> får även highway=bus_stop eller railway=tram_stop etc. för att det skall vara kompatibelt med renderare och andra i beroendeställning till datan tills dessa anpassats för PT-systemet. (Främsta exemplet är nog transport-kartan på OSM som inte renderar namn på stoppen annars.) public_transport=platform ==> får även highway=platform eller railway=platform etc. av samma anledning.

Platform connection.png

Kom även ihåg att ansluta plattformarna till vägnätet. Dvs, dra en footway eller annan lämplig vägtyp som kopplar ihop platformen med det övriga vägnätet (se bild).

Nedan är några exempel hur vi i Sverige taggar de olika typer av element som beskrivs i PT-systemet. Tabellernas första kolummn är bara en "dagligt-tal" beskrivning av vad elementet representerar och sista en länk till elementet. Övriga kolummner beskriver olika rekomenderade taggars värden.


Taggningsexempel route_master

Alla dessa har taggarna

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5 Västtrafik Västtrafik #EB1923 relation 52617
Linje 6 i Lund med 3 underrutter då bussen tar en annan väg i ena riktningen nattetid. bus 6 Buss 6 Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 relation 65578

Taggningsexempel route

Alla dessa har taggarna

type=route

Beskrivning route ref name operator network colour from to Relation
En riktning av 5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5: Länsmansgården => Torp Västtrafik Västtrafik #EB1923 Länsmansgården Torp relation 2184933
Ena riktningen av linje 6 dagtid. Från Lunds äldsta hållplats via centrum österut. bus 6 Buss 6: Sankt Lars => Östra Linero Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 Sankt Lars Östra Linero relation 2559482

Taggningsexempel stop_area

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_area

Beskrivning name operator network Relation
Stor hållplats i GBG Eketrägatan Västtrafik Västtrafik relation 1863556
Hållplats i Lund med ref på hållplatsen och stop-noderna, inkluderar bänkar och skydd Ernst Wigforss gata Skånetrafiken Skånetrafiken relation 2186012
Hela Lund C med alla platformer för bussar och tåg etc. Lund C Skånetrafiken Skånetrafiken relation 2194581

Taggningsexempel stop_position

Här finns taggarna name, highway, railway med för bakåtkompatibilitet (name finns även med i det nya PT-sytemet men ligger oftast i en stop_area-relation)

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_position

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Nod
Plats där spårvagnar stannar yes Eketrägatan tram_stop Nod_96546423

Taggningsexempel platform

Här finns taggarna highway, railway med för bakåtkompatibilitet

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=platform

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Objekt
Plats där folk väntar på spårvagnar yes B B platform Väg_96546423

Importance

Use the proposed "importance"-key that some renderers use to determine on what zoom-level a route should be visible. (You should have to zoom in more to see the Stockholm metro red line (importance=urban) than the Stockholm-Gothenburg X2000-train (importance=national)) For example:

Förenklad PT-taggning för bussar

Den kompletta PT-standarden är en komplex datamodell, som till vissa delar gör saker mer komplicerade än vad som är nödvändigt. Speciellt för bussar. Därför finns en förenklad modell som dels bygger de förbättringar som kom med PT-modellen och dels på de redan existerande hållplatserna (highway=bus_stop) som funnits sedan tidigare. Relationen type=route_master för bussrutten ska vara precis så som i den kompletta PT-standarden, med de enskilda type=route relationerna som medlemmar. Relationen type=route ska vara så som i den kompletta PT-modellen förutom att man utelämnar platform-medlemmarna som onödiga, stop-medlemmarna ska vara med precis som själva sträckningen av rutten. stop-medlemmarna själva i sin tur skiljer sig från den kompletta PT-modellen, man återanvänder här istället de redan existerande hållplatserna av highway=bus_stop typen som ligger vid sidan av vägen där busshållplatsen eller busstålpen är placerad. Rekommenderade minimitaggar är highway=bus_stop, name=*, route_ref=* och shelter=yes/no. Samtliga innerstadsbussar i Stockholm är taggade enligt denna modell.

Taggningsexempel route_master

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
Linje 1 i Stockholm med 2 underrutter. bus 1 Buss 1 SL relation 2376126

Taggningsexempel route

type=route

Beskrivning route ref name network from to Relation
Ena riktningen av linje 1 i Stockholm. bus 1 Buss 1: Frihamnen - Stora Essingen SL Frihamnen Stora Essingen relation 241512

Taggningsexempel busshållplats

Beskrivning highway route_ref name shelter Node
Första hållplatsen på linje 1 i Stockholm bus_stop 1;76;91 Frihamnen yes node 1680681668

Framtid

När alla applikationer av vikt börjat använda PT-systemet kan de gamla taggarna (highway=bus_stop osv.) tas bort för att förenkla taggningen.

Ifyllning av statustabeller

På denna sidan finns ett antal statustabeller fär olika linjer. De olika värden som fylls i är följande:

Linje=Vanligtvis ett identifierande nummer för linjen (dock ibland ett namn).

Relation=Länk till den relation som är "top"-relationen. För gamla relationer är detta type=route-relationen, för nya PT-systemet är det type=route_master-relationen. Det är att föredra att om en gammal relation existerar skapa nya type=route-relationer och lägga dessa i den gamla, sedan göra om denna gamla relationen till den nya type=route_master-relationen. På så vis behöver man inte ändra numret på denna sidan och historiken fortlever.

Täckning=Procent av de vägar/spår som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%).

Stopp=Procent av de hållplatser/stoppositioner som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%). De skall även där så är tillämpligt vara inlagda i en "public_transport=stop_area" relation.

PT=Hur mycket av det som skapats har konverterats till PT-systemet. Således även om inte allt är kartlagt kan denna vara 100% om allt är gjort enligt det nya systemet. Om alla linjer i en tabell har 100% på PT tas denna kolummn gärna bort från den tabellen.

Sträckning=Oftast ändhållplatser och viktiga hållplatser som linjen stannar på detta mest för att folk med lokalkännedom enklare skall kunna identifiera linjen. (håll gärna denna kort annars kan det bli jobbigt att läsa).

Kommentar=Kommentar om linjen. Kan vara vad som helt gärna vad som saknas om den inte är klar.

Giltig till=Ett datum för att kunna bedömma hur uppdaterad informationen på sidan är. Använd med fördel de datum som anges för tidtabellers giltighetstid här.

Tools

SJ

SJ

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 relation 1474283 100 % 100 % 0 % Luleå - Boden - Kiruna - Narvik Skapa separata relationer för SJ och Norrtåg?
40 relation 2401040 ? ? 0 % Narvik / Luleå - Stockholm Route needs to be updated
41 relation 2660116 40 % ? 100 % Stockholm - Sundsvall - Umeå No coverage north of Sundsvall
51 relation 3293021 100 % 100 % 100 % Stockholm - Uppsala Uppsalapendeln
56 relation 4755736 100 % 100 % 100 % Sala - Linköping
70 (104) relation 4078008 20 % 25 % 100 % Stockholm - Karlstad - Charlottenberg - Oslo

NSB

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
R20 (99) relation 3121887 100 % 100 % 100 % Oslo S - Halden - Göteborg

Öresundståg

Öresundståg

How to describe the common timetable Helsingør-København-Malmö and the branch timetables København-Malmö-Göteborg/Kalmar/Karlskrona with relations in the best way (through-running Helsingør-Göteborg etc)?

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
90 relation 5441993 100 % 36 % 100 % Karlskrona-Kristianstad-Malmö-København
95 relation 5441994 100 % 44 % 100 % Kalmar-Växjö-Hässleholm-Malmö-København
100 relation 1026227 94 % 100 % 100 % Göteborg-Halmstad-Helsingborg-Malmö-København

Inlandsbanan (IBAB)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
37 relation 7194087 100 % ? 100 % Mora - Östersund

Krösatågen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
85 relation 2464653 ? ? 0 % Nässjö - Oskarshamn Shortened
87 relation 2885929 ? ? 0 % Jönköping - Värnamo - Alvesta - Växjö
88 relation 2466501 100 % 100 % 100 % Nässjö - Vetlanda
89 relation 3527699 100 % 67 % 100 % Nässjö - Växjö
92 relation 3600476 100 % 82 % 100 % Växjö - Hässleholm

Kustpilen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
83 relation 6529321 100 % 89 % 100 % Linköping - Västervik
84 relation 6529322 ? ? 100 % Linköping - Berga - Kalmar/Oskarshamn

Norrtåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 relation 1474283 100 % 100 % 0 % Luleå - Boden - Kiruna - Narvik
33 relation 1474285 100 % 100 % 0 % Luleå - Boden - Umeå
34 relation 1474284 100 % 100 % 100 % Lycksele - (Vännäs -) Umeå
35 relation 1474229 100 % 100 % 0 % Umeå - Örnsköldsvik - Härnösand - Sundsvall
42 relation 2658667 100 % 100 % 100 % Storlien - Östersund - Sundsvall Platforms need more survey, especially from Åre and westwards

Tåg i Bergslagen (TiB)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
50 relation 7100768 100 % 33 % 100 % Borlänge - Morastrand

Arlanda Express

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
46 relation 1966855 100 % 67 % 100 % Stockholm - Arlanda No track detail or platforms at Arlanda

Blå Tåget

Blå Tåget

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Blå Tåget Göteborg-Skövde-Stockholm-Uppsala

Flixbus

Tidigare Swebus. Vid övertagandet av Flixbus numrerades linjerna om och vissa linjer verkar ha lagts ner. Kontroll krävs.

Flixbus

Se även PTNA

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
032 relation 9111994 ? ? ? Berlin-Malmö
N32 relation 9550680 ? ? ? Berlin-Stockholm
N132 relation 9505883 ? ? ? Berlin-Oslo
613 relation 9550680 ? ? ? Oslo-Köpenhamn Ser ut att vara omnumrerad 820, behöver bekräftas och slås ihop
820 relation 5756777 85 % 95 % ? Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn Ser ut att ha blivit omnumrerad till 613, behöver bekräftas och slås ihop
830 relation 2250243 40 % 0 % 100 % Uppsala-Arlanda-Stockholm-Göteborg Sträckning Göteborg->Nyköping klar, vad har den för nummer inom Flixbus?
857 relation 3518640 100 % ? 100 % Västervik-Jönköping Verkar inte ha någon motsvarighet i Flixbus linjenät, har den överförts till något annat bussbolag eller lagts ner helt?

Bus4You

Bus4You

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Bus4You Göteborg - Jönköping - Stockholm - Uppsala
Bus4You Oslo - Göteborg - Malmö

Nettbuss express

Nettbuss express (tidigare GoByBus och Säfflebussen)

Tidtabeller

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
400/500 Göteborg - Jönköping - Stockholm
300/600 Oslo - Göteborg - Malmö -- Köpenhamn Följer nästan samma sträckning som Swebus 820
700 Stockholm - Ludvika
800/850/900 Oslo - Stockholm

Flygbussarna

Flygbussarna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3306661 100 % ? 100 % Stockholm - Skavsta Airport Needs stop details and ref
? relation 3306662 100 % 50 % 100 % Stockholm - Västerås Airport Needs stop details at Cityterminalen and ref
110 relation 3733481 100 % 100 % 100 % Malmö - Malmö Airport
111 relation 3283014 100 % 100 % 100 % Lund - Malmö Airport
? relation 10815271 100 % 100 % 100 % Arlanda - Liljeholmen
? relation 10816453 100 % 100 % 100 % Arlanda - Cityterminalen
? relation 10822604 100 % 100 % 100 % Arlanda - Brommaplan

Bergkvarabuss (Flygbuss Ängelholm)

Bergkvarabuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
270 relation 953246 45 % 62 % 100 % Helsingborg - Ängelholms flygplats Route missing Väla-Ängelholm due to rerouting. Final stretch from Knutpunkten to Ramlösa station might not be correct.

SGS Bussen

SGS Bussen

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
SGS Bussen Hofors - Sandviken - Gävle - Stockholm

Axelssons

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Eskilstunalinjen relation 569640 ? ? 0 % Discontinued?

Destination Gotland

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3939 ? ? 0 % Visby-Nynäshamn
? relation 3941 ? ? 0 % Visby-Oskarshamn

DFDS Seaways

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 1208201 ? 0 % 0 % Karlshamn - Klaipėda

Eckerö Linjen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3940642 100 % 100 % 100 % Grisslehamn - Eckerö
? relation 4038200 ? ? 0 % Connecting bus

Finnlines

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 5587469 100 % 100 % 0 % Travemünde - Malmö
? relation 9645539 100 % 100 % 100 % Kapellskär - Långnäs - Naantali

Fjord Line / Color Line

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 5379787 100 % 0 % 0 % Strömstad - Sandefjord

Færgen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 1258871 100 % 0 % 0 % Rønne - Ystad

PŻB (Polferries)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 29232 ? 0 % 0 % Gdańsk - Nynäshamn
? relation 1258874 ? 0 % 0 % Świnoujście - Ystad Also Unity Line

Rååbåtarna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 6014356 100 % 100 % 100 % Ven - Råå

Scandlines

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 452733 100 % 0 % 0 % Helsingborg - Helsingör
? relation 3103000 100 % 0 % 0 % Ventspils - Nynäshamn
? relation 953335 100 % ? 0 % Trelleborg - Travemünde Also TT Line

Solkustturer

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3018288 100 % 100 % 0 % Oskarshamn - Blå Jungfrun

Stena Line

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 945627 100 % 100 % 0 % Frederikshavn - Göteborg
? relation 5587580 100 % ? 0 % Kiel - Göteborg
? relation 1589512 100 % ? 0 % Trelleborg - Sassnitz

Tallink Silja

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 9645285 100 % 100 % 100 % Åbo - Åland - Stockholm
? relation 9645398 100 % 100 % 100 % Tallinn - Mariehamn - Stockholm
? relation 9645320 100 % 100 % 100 % Helsinki - Mariehamn - Stockholm
? relation 9645443 100 % 100 % 100 % Stockholm - Rīga

TT Line

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 222349 100 % 100 % 0 % Trelleborg - Rostock
? relation 1258873 100 % ? 0 % Trelleborg - Świnoujście Also Unity Line
? relation 953335 100 % ? 0 % Trelleborg - Travemünde Also Scandlines

Unity Line

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 1258873 100 % ? 0 % Trelleborg - Świnoujście Also TT Line
? relation 1258874 ? 0 % 0 % Ystad - Świnoujście Also Polferries

Ventrafiken

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 6014357 100 % 100 % 100 % Ven - Landskrona
? relation 6014355 100 % 100 % 100 % Ven - Köpenhamn

Viking Line

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 2894449 100 % 100 % 100 % Stockholm - Åland - Åbo
? relation 9645319 100 % 100 % 100 % Helsinki - Mariehamn - Stockholm
? relation 9645494 100 % 100 % 100 % Kapellskär - Mariehamn
? relation 9644980 100 % 100 % 100 % Stockholm => Mariehamn => Stockholm Cruise line

Wasaline

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3981048 100 % 0 % 0 % Holmsund - Vasa

Ölandsfärjan

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 3098112 ? 0 % 0 % Byxelkrok - Oskarshamn

Blekingetrafiken

Blekingetrafiken

Stadsbussar Karlskrona

All Karlskrona routes have been changed around Bergåsa station, resurvey required.

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 300338 ? ? 100 % Lyckeby-Kungsmarken-Trossö-Saltö Rerouted? 2022-06-19
2 relation 300354 ? ? 100 % Jämjö-Lyckeby-Centrum 2022-06-19
3 relation 300427 ? ? 100 % Bastasjö-Centrum 2022-06-19
4 relation 300438 ? ? 100 % Rödeby-Centrum Route through Rödeby missing 2022-06-19
5 relation 298680 ? ? 100 % Nättraby-NKT Arena-Centrum 2022-06-19
6 relation 301812 ? ? 100 % Verkö-Lyckeby-Centrum 2022-06-19
7 relation 301835 ? ? 100 % Långö-Centrum Rerouted? 2022-06-19
8 relation 301843 ? ? 100 % Hästö-Centrum Rerouted? 2022-06-19
9 ? ? ? ? Bergåsa station-Sjukhuset huvudentrén 2022-06-19
12 ? ? ? ? Gullberna-Amiralen-NKT Arena 2022-06-19
24 relation 301847 ? ? 100 % Centrum-Hässlegården Discontinued?

Stadsbussar Ronneby

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
21 relation 6037514 ? ? 100 % Renamed or discontinued?
22 relation 6037516 ? ? 100 % Renamed or discontinued?
1 ? ? ? ? Kallinge - Resecentrum - Hjorthöjden 2022-06-19
2 ? ? ? ? Ronnebyhamn - Ekenäs - Resecentrum 2022-06-19
4 ? ? ? ? Resecentrum - Påtorp - Resecentrum 2022-06-19

Stadsbussar Karlshamn

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 13797241 100 % 100 % 100 % Svängsta - Asarum - Karlshamn F.d. linje 310. 2022-06-19
2 relation 13485088 100 % 100 % 100 % Mörrum - Asarum - Karlshamn F.d. linje 330. 2022-06-19

Stadsbussar Sölvesborg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 ? ? ? ? Centrum - Falkvik - Centrum 2022-06-19
2 ? ? ? ? Hörvik - Nogersund - Mjällby - Sölvesborg 2022-06-19

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
120 ? ? ? ? Torsås - Brömsebro - Jämjö - Karlskrona 2022-06-19
121 ? ? ? ? Kristianopel - Jämjö - Karlskrona 2022-06-19
122 ? ? ? ? Torhamn - Jämjö - Karlskrona 2022-06-19
123 relation 10534953 ? ? ? Tjurkö - Sturkö - Trummenäs - Karlskrona Annan tidtabell 2022-06-20–2022-08-21 2022-06-19
129 ? ? ? ? Sälleryd - Karlskrona 2022-06-19
150 relation 6034123 ? ? 100 % Kallinge - Ronneby - Listerby - Karlskrona 2022-06-19
153 relation 6031215 ? ? 100 % Björkeryd - Karlskrona 2022-06-19
154 relation 6031213 ? ? 100 % Hasslö - Skillingenäs - Karlskrona 2022-06-19
171 ? ? ? ? Fjärdsjömåla - Karlskrona 2022-06-19
172 relation 6031211 ? ? 100 % Fur - Holmsjö - Rödeby - Karlskrona 2022-06-19
173 relation 6031212 ? ? 100 % Alnaryd - Fridlevstad - Rödeby - Karlskrona 2022-06-19
174 relation 6031214 ? ? 100 % Ledja - Karlskrona 2022-06-19
175 ? ? ? ? Eringsboda - Holmsjö - Karlskrona 2022-06-19
211 relation 6031218 ? ? 100 % Vieryd - Saxemara - Ronneby 2022-06-19
240 relation 6031210 ? ? 100 % Växjö - Tingsryd - Ronneby Delar tidtabell med Kustbussen 840 2022-06-19
241 relation 6031810 ? ? 100 % Eringsboda - Hallabro - Backaryd - Kallinge - Ronneby 2022-06-19
242 relation 6031808 ? ? 100 % Eringsboda - Hallabro - Backaryd - Kallinge - Ronneby 2022-06-19
243 relation 6037515 ? ? 100 % Eringsboda - Hallabro - Backaryd - Kallinge - Ronneby 2022-06-19
250 relation 6031809 ? ? 100 % Bräkne-Hoby - Ronneby 2022-06-19
251 ? ? ? ? Hallabro - Backaryd - Bräkne-Hoby 2022-06-19
255 ? ? ? ? Listerby - Johannishus - Ronneby 2022-06-19
256 relation 6031216 ? ? 100 % Gö - Kuggeboda - Listerby - Ronneby 2022-06-19
320 ? ? ? ? Karlshamn - Åryd - Bräkne-Hoby 2022-06-19
350 ? ? ? ? Karlshamn - Sölvesborg 2022-06-19
362 ? ? ? ? Ringamåla - Tostarp - Karlshamn 2022-06-19
370 ? ? ? ? Växjö - Tingsryd - Karlshamn 2022-06-19
432 relation 2333813 ? ? 100 % Sölvesborg-Hörvik Rerouted and renumbered?
433 ? ? ? ? Sölvesborg - Ljungaviken - Mjällby - Norje 2022-06-19
434 ? ? ? ? Sölvesborg - Kylinge - Gammalstorp - Sölvesborg 2022-06-19
561 ? ? ? ? Olofström - Bromölla - Sölvesborg 2022-06-19
562 ? ? ? ? Älmhult - Lönsboda - Olofström 2022-06-19
630 relation 6031811 ? ? 100 % Olofström - Karlshamn 2022-06-19
635 relation 6031806 ? ? 100 % Olofström - Mörrum - Karlshamn 2022-06-19
681 ? ? ? ? Olofströms resecentrum - Vilboken 2022-06-19
682 ? ? ? ? Ryd - Kyrkhult - Olofström 2022-06-19
683 ? ? ? ? Oredslund - Brännaregårdsskolan 2022-06-19
684 ? ? ? ? Vlilshult - Kyrkhult - Olofström 2022-06-19
686 ? ? ? ? Gränum - Olofström 2022-06-19
687 ? ? ? ? Farabol - Kyrkhult - Olofström 2022-06-19

Kustbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
500 ? ? ? ? Kalmar - Torsås - Karlskrona 2022-06-19
600 ? ? ? ? Olofström - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona 2022-06-19
840 relation 6031217 ? ? 100 % Växjö - Tingsryd - Ronneby Delar tidtabell med regionbuss 240 2022-06-19

Båt

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Östra Skärgården relation 214909 70 % ? 0 % Östra Skärgården
? relation 6033779 100 % 100 % 100 % Fisktorget - Nättraby
? relation 6051357 100 % 100 % 100 % Nogersund - Hanö
910 ? ? ? ? M/F Ungskär Yttre Park - Stenshamn 2022-04-29
916 ? ? ? ? Hasslöpendeln Hasslö Horn - Handelshamnen 2022-06-22
918 ? ? ? ? Sturköpendeln Sturkö Bredavik - Handelshamnen 2022-06-22
940 ? ? ? ? M/F Vitaskär Nogersund - Hanö 2022-05-14

Dalatrafik

Public transport in the county of Dalarna is administered by Dalatrafik. All bus routes were renumbered in 2014 and many stops and routings were changed. This needs to be updated.

Bus

Rural buses (landsbygdsbussar)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
101 relation 1889688 ? ? 100 % Avesta - Borlänge
104 relation 2219597 ? ? 100 % Mora - Älvdalen
131 relation 8198862 ? ? 100 % Hedemora - Falun
132 relation 8198231 ? ? 100 % Falun - Mora
141 relation 3203116 ? ? 100 % Mora - Orsa New number, but route and stops need checking
151 relation 8342625 ? ? 100 % Kvarnsveden - Bojsenburg
152 relation 6058313 ? ? 100 % Borlänge Skräddarbacken - Hosjö
201 relation 7033475 ? ? 100 % Avesta - Horndal
212 relation 1889752 ? ? 100 % Borlänge - Gustafs - Säter
234 relation 8209390 ? ? 100 % Svärdsjö - Sundborn
239 relation 8209391 ? ? 100 % Svärdsjö - Balungstrand
243 relation 285467 ? ? 100 % Falun - Vika Strand
265 relation 7033661 ? ? 100 % Hedemora - Långshyttan - Stjärnsund
267 relation 6078080 ? ? 100 % Hedemora - Avesta
273 relation 7033759 ? ? 100 % Leksand - Rönnäs
321 relation 552030 ? ? 100 % Mora - Orsa - Skattungbyn New number, but route and stops need checking
345 relation 8198155 ? ? 100 % Orsa - Edsbyn
350 relation 8198230 ? ? 100 % Rättvik - Grycksbo
351 relation 8198154 ? ? 100 % Rättvik - Furudal?
361 relation 3481268 ? ? 100 % Smedjebacken - Fagersta Only mapped in Västmanland
371 relation 8438229 ? ? 100 % Säter torget - Åsen - Säter torget - Skönvik - Säter torget
373 relation 8368852 ? ? 100 % Säter - Gustafs - Stora Skedvi
374 relation 8198863 ? ? 100 % Hedemora - Vika Sträckningen i Hedemora kvar
396 relation 9868097 ? ? 100 % Älvdalen - Grövelsjön

Avesta

Borlänge

Falun

Ludvika

Mora

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
52 relation 1704290 ? ? 100 % Lasarettet - Långlet Rerouted? Needs survey
53 relation 1704291 ? ? 100 % Lasarettet - Kråkberg Rerouted? Needs survey
501 relation 1704289 100 % ? 100 % Busstationen - Lasarettet Not updated
505 relation 1704292 100 % ? 100 % Busstationen - Hånåkni Not updated
506 relation 1704293 100 % ? 100 % Busstationen - Klockarhagen Not updated

Din Tur

Public transport in Västernorrland County is administered by Din Tur. See:

Hallandstrafiken

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
10 relation 6782141 ? ? 100 % Gullbrandstorp - Vallås
316 relation 5939827 ? ? 100 % Halmstad - Oskarström
350 relation 2413331 ? ? 100 % Halmstad - Falkenberg
417 relation 8473926 ? ? 100 % Hyltebruk - Landeryd
555 relation 6783630 ? ? 100 % Falkenberg - Ullared - Älvsered
652 relation 2712381 100 % 0 % 100 % Falkenberg - Varberg

Jönköpings länstrafik

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
101 relation 2091624 100 % ? 100 % Gränna - Jönköping - Habo
124 relation 54552 100 % ? 100 % Jönköping - Aneby
130 relation 5736853 50 % ? 100 % Jönköping - Tenhult
132 relation 2203092 ? ? 100 % Gislaved - Jönköping Rerouted
150 relation 2773991 ? ? 100 % Eksjö - Aneby Rerouted in Eksjö
202 relation 2207799 90 % ? 100 % Gislaved - Bredaryd - Värnamo
245 relation 2207826 95 % ? 100 % Gislaved - Grimsås
301 relation 2466530 ? ? 100 % Nässjö - Eksjö - Vetlanda Rerouted in Eksjö
312 relation 2787509 100 % ? 100 % Nässjö - Bodafors
313 relation 2787552 95 % ? 100 % Nässjö - Bodafors - Sandsjöfors - Nässjö
321 relation 3473555 ? ? 100 % Nässjö - Anneberg - Eksjö Rerouted in Eksjö
325 relation 2525908 100 % ? 100 % Nässjö - Vimmerby
326 relation 3492798 ? ? 100 % Jönköping - Eksjö Rerouted
330 relation 2471596 ? ? 100 % Eksjö - Mariannelund
343 relation 2871345 ? ? 100 % Nässjö - Vetlanda Rerouted in Vetlanda
356 relation 2762447 ? ? 100 % Rerouted in Eksjö
360 relation 2759165 ? ? 100 % Eksjö - Sävsjö Rerouted in Eksjö
364 relation 387511 ? ? 100 % Sävsjö - Vrigstad Renumbered

Stadstrafik Jönköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 4275207 100 % 80 % 100 % Råslätt - Centrum - Österängen - Huskvarna centrum
2 relation 4126017 100 % 65 % 100 % Öxnehaga - Ekhagen - Centrum - Dalvik
3 relation 4141255 100 % 80 % 100 % Tokarp - Centrum - Ryhov - Ljungarum - Råslätt
11 relation 4133229 100 % 80 % 100 % Juneporten - Dalvik - Samset
12 relation 4128395 100 % 85 % 100 % Vätterslund - Centrum - Ekhagen
13 relation 5697650 65 % 41 % 100 % Solåsen - Ryhov - Huskvarna - Öxnehaga
15 relation 54550 40 % 30 % 100 %
17 relation 4108510 100 % 95 % 100 % Vilhelmsro - Östra centrum
18 relation 4133635 100 % 70 % 100 % Skänkeberg - Centrum - Österängen
26 relation 4120798 100 % 85 % 100 % Bankeryd - Centrum - A6 - Ryhov
27 relation 4140600 100 % 45 % 100 % Torsvik - Taberg - Norrahammar - Centrum - Mariebo - Flygplatsen
29 relation 54598 100 % 50 % 100 %
31 relation 54581 ? ? 100 % Discontinued? Verification needed
33 relation 54564 100 % 80 % 100 %

Tätortstrafik Nässjö

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 relation 2625445 ? ? 100 % Rerouted

Kalmar länstrafik

See also Kustpilen.

Regionbussar ("Landsbygdsbuss")

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
22 Relation not defined yet 0 % 0 % Edsbruk - Ukna - Överum 2022-08-21
23 Relation not defined yet 0 % 0 % Edsbruk - Västervik 2022-08-21
24 Relation not defined yet 0 % 0 % Loftahammar - Gamleby - Västervik 2022-08-21
25 Relation not defined yet 0 % 0 % Överum - Västervik 2022-08-21
28 Relation not defined yet 0 % 0 % Segersgärde - Västervik 2022-08-21
29 Relation not defined yet 0 % 0 % Tyllinge - Gamleby 2022-08-21
30 Relation not defined yet 0 % 0 % Gamleby - Boda 2022-08-21
34 Relation not defined yet 0 % 0 % Västervik - Blackstad - Vimmerby 2022-08-21
35 relation 3109148 0 % 0 % Västervik - Vimmerby - Hultsfred 2022-08-21
37 Relation not defined yet 0 % 0 % Fridhem - Oskarshamn 2022-08-21
39 Relation not defined yet 0 % 0 % Västervik - Ankarsrum - Totebo 2022-08-21
44 Relation not defined yet 0 % 0 % Mörtfors - Misterhult - Oskarshamn 2022-08-21
45 Relation not defined yet 0 % 0 % Figeholm - Fårbo - Oskarshamn 2022-08-21
47 Relation not defined yet 0 % 0 % Skrikebo/Ängelstorp - Saltvik - Oskarshamn centrum - Industriområdet 2022-08-21
48 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Lämmedal 2022-08-21
52 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Kristdala 2022-08-21
53 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Bråbo - Kristdala 2022-08-21
54 relation 6068538 0 % 0 % Oskarshamn - Kristdala - Hultsfred 2022-08-21
55 Relation not defined yet 0 % 0 % Vena - Hultsfred 2022-08-21
60 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Mörlunda 2022-08-21
61 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Virserum 2022-08-21
62 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Järnforsen 2022-08-21
71 relation 3111129 0 % 0 % Hultsfred - Lönneberga 2022-08-21
73 Relation not defined yet 0 % 0 % Vimarskolan - Storebro 2022-08-21
74 relation 2880761 0 % 0 % Mariannelund - Vimmerby Discontinued or renumbered?
76 Relation not defined yet 0 % 0 % Ydrefors - Vimmerby 2022-08-21
78 Relation not defined yet 0 % 0 % Gullringen - Vimmerby 2022-08-21
79 Relation not defined yet 0 % 0 % Gullringen - Dabbetorp - Vimmerby 2022-08-21
81 Relation not defined yet 0 % 0 % Backa - Vimmerby 2022-08-21
82 Relation not defined yet 0 % 0 % Vimmerby - Snokebo - Backa 2022-08-21
85 Relation not defined yet 0 % 0 % Vimmerby - Totebo 2022-08-21
87 Relation not defined yet 0 % 0 % Vimmerby - Tuna - Ankarsrum 2022-08-21
101 Relation not defined yet 0 % 0 % Byxelkrok - Löttorp - Köpingsvik - Borgholm - Kalmar 2022-08-21
102 Relation not defined yet 0 % 0 % Borgholm - Runsten - Gårdby - Färjestaden 2022-08-21
103 Relation not defined yet 0 % 0 % Skogsby - Färjestaden - Saxnäs - Glömminge 2022-08-21
105 Relation not defined yet 0 % 0 % Mörbylånga - Kalmar 2022-08-21
107 Relation not defined yet 0 % 0 % Borgholm - Föra 2022-08-21
112 Relation not defined yet 0 % 0 % Mörbylånga - Grönhögen - Ottenby 2022-08-21
121 Relation not defined yet 0 % 0 % Kalmar - Torsås - Bergkvara Cotinues to Blekinge as same route number? 2022-08-21
122 Relation not defined yet 0 % 0 % Ljungbyholm - Hagby - Halltorp 2022-08-21
123 Relation not defined yet 0 % 0 % Ljungbyholm - Skällby - Halltorp 2022-08-21
125 Relation not defined yet 0 % 0 % Ljungbyholm - Tvärskog - Påryd 2022-08-21
130 Relation not defined yet 0 % 0 % Nybro - Emmaboda 2022-08-21
131 Relation not defined yet 0 % 0 % Kalmar - Trekanten - Nybro 2022-08-21
133 Relation not defined yet 0 % 0 % Vissefjärda - Lindås - Emmaboda 2022-08-21
134 Relation not defined yet 0 % 0 % Emmaboda - Långasjö 2022-08-21
137 Relation not defined yet 0 % 0 % Nybro - Boda Glasbruk 2022-08-21
139 Relation not defined yet 0 % 0 % Nybro - Orrefors - Alstermo 2022-08-21
140 Relation not defined yet 0 % 0 % Nybro - Flerohopp - Orrefors - Gadderås 2022-08-21
146 Relation not defined yet 0 % 0 % Alsterbro - Bäckebo - Nybro 2022-08-21
151 Relation not defined yet 0 % 0 % Högsby - Grönskåra - Fagerhult 2022-08-21
152 Relation not defined yet 0 % 0 % Högsby - Fågelfors - Fagerhult 2022-08-21
153 Relation not defined yet 0 % 0 % Högsby - Fågelfors 2022-08-21
154 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Bockara - Hultsfred 2022-08-21
155 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Högsby 2022-08-21
156 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Fliseryd - Högsby 2022-08-21
158 Relation not defined yet 0 % 0 % Högsby - Blomstermåla - Ålem 2022-08-21
159 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Målilla - Högsby 2022-08-21
160 relation 6588868 67 % 0 % Västervik - Oskarshamn - Kalmar 2022-08-21
161 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Kalmar 2022-08-21
162 Relation not defined yet 0 % 0 % Ålem - Pataholm - Kåremo 2022-08-21
163 Relation not defined yet 0 % 0 % Mönsterås - Ålem E22 - Blomstermåla 2022-08-21
164 Relation not defined yet 0 % 0 % Mönsterås - Blomstermåla 2022-08-21
165 Relation not defined yet 0 % 0 % Finsjö - Fliseryd - Mönsterås 2022-08-21
167 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Skorpetorp - Påskallavik 2022-08-21
168 Relation not defined yet 0 % 0 % Oknö - Mönsterås 2022-08-21
169 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Påskallavik - Emsfors 2022-08-21
185 Relation not defined yet 0 % 0 % Expressbuss Västervik - Linköping 2022-08-21
202 Relation not defined yet 0 % 0 % Oscarsgymnasiet - Fordonsgymnasiet 2022-08-21
310 Relation not defined yet 0 % 0 % Oskarshamn - Växjö 2022-08-21
315 Relation not defined yet 0 % 0 % Nybro - Åseda 2022-08-21
320 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Växjö 2022-08-21
325 relation 2525908 0 % 0 % Västervik - Vimmerby - Nässjö 2022-08-21
344 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Vetlanda 2022-08-21
500 Relation not defined yet 0 % 0 % Kalmar - Karlskrona 2022-08-21
571 Relation not defined yet 0 % 0 % Hultsfred - Campus - Hultsfred flygplats 2022-08-21
581 Relation not defined yet 0 % 0 % Kisa - Vimmerby 2022-08-21

Stadstrafiken i Hultsfred

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
70 Relation not defined yet 0 % 0 % Centrumlinjen Hultsfred 2022-08-21

Stadstrafiken i Kalmar

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
401 relation 4119088 100 % ? Läckeby - Lindsdal - Kalmar C - Länssjukhuset 2022-08-21
402 relation 4119089 100 % ? Kalmar C - Kalmar Öland Airport - Smedby 2022-08-21
403 relation 1971856 100 % ? Kalmar C - Länssjukhuset - Ljungbyholm 2022-08-21
404 relation 4119090 100 % ? Färjestaden - Hansa City - Kalmar C 2022-08-21
405 relation 6905317 100 % ? Kalmar C - Hansa City -Norrliden - Kalmar C 2022-08-21
411 relation 6022150 ? ? Skogsrået - Djurängen - Oxhagen - Kalmar C Rerouted 2022-08-21
421 relation 6022151 ? ? Björkenäs - Oxhagen - Giraffen - Stortorget - Länssjukhuset- Sjöbrings väg Rerouted and renumbered. Seems to be a mix of taxi/bus/hail and ride/on demand. 2022-08-21

Stadstrafiken i Oskarshamn

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
701 Relation not defined yet 0 % 0 % Kristineberg - Södertorn - Centrum - Sjukhuset - Svalliden - Rödsle - Norrby 2022-08-21
710 Relation not defined yet 0 % 0 % Centrumlinjen Oskarshamn Hail and ride. 2022-08-21

Stadstrafiken i Västervik

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation not defined yet 0 % 0 % Örbäcken - Resecentrum - Gertrudsvik 2022-08-21
2 relation 5386227 0 % 0 % Resecentrum - Kvännaren - Ljungheden - Gunnebo 2022-08-21
5 Relation not defined yet 0 % 0 % Resecentrum - Västervik Resort Only during summer. 2022-08-21
10 Relation not defined yet 0 % 0 % Ljungheden - Resecentrum - Tre Bröders väg Seems to be a mix of taxi/bus/hail and ride/on demand. 2022-08-21

Karlstadsbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 3287048 100 % ? 100 % Campus - IKEA
2 relation 3287049 100 % ? 100 % Ilanda - Mjölnartorpet
3 relation 3287050 ? ? 100 % Jakobsberg/Sommarro - Universitetet/Stockfallet
4 relation 3287051 ? ? 100 % Bergvik - Norra Kroppkärr
5 relation 1153284 100 % ? 100 % Stora Torget - Henstad
6 relation 2016858 ? ? 100 % Gruvplan - Jägartorpet
7 relation 1198325 ? ? 100 % Orrholmen - Zakrisdal
8 relation 5316871 ? ? 100 % Grava - Sjöstad

Kiruna lokaltrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Röd relation 3411909 0 % ? 50 % Tuolluvaara - Centrum One direction mapped so far
Grön relation 7713934 0 % ? 50 % Tuolluvaara - Centrum One direction mapped so far
Blå relation 7713918 0 % ? 50 % Lombolo Backe - LKAB One direction mapped so far

Kollektivtrafiken Gotland

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
10 relation 4213867 ? ? 50 % Visby - Burgsvik One direction mapped so far

Luleå Lokaltrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 4207435 100 % ? 0 % Sjukhuset - Centrum - Hertsön
2 relation 4483159 100 % ? 100 % Sjukhuset - Centrum - Björkskatan
3 relation 4228562 100 % ? 100 % Bergnäset - Centrum - Björkskatan
4 relation 4228563 100 % ? 100 % Luleå Airport - Centrum - Aurorum
5 relation 4121723 100 % ? 0 % Hertsön - Centrum - Aurorum
6 relation 4211904 100 % ? 0 % Kronan - Centrum - Porsön
7 relation 4229887 100 % ? 0 % Svartöstan - Centrum - Klintbacken - Porsön
8 relation 4211780 ? ? 0 % Kronan - Centrum - Karlsvik
9 relation 4261346 100 % ? 100 % Lerbäcken - Centrum - Kyrkbyn / Gymnasiebyn A few stops missing
10 relation 4228813 100 % ? 0 % Hertsön - Centrum - Storheden
14 relation 4228310 ? ? 0 % Centrum - Rutvik
40 relation 4495686 100 % 100 % 100 % Björkskatan - Gymnasiebyn
65 relation 4228430 ? ? 0 % Klintbacken - Varvet

Länstrafiken i Jämtlands län

Länsöverskridande linjer

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
45 relation 240441 ? ? 100 %
46 relation 9735936 ? ? 100 % Östersund - Mora
63 relation 240442 ? ? 100 %

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
91 relation 240436 ? ? 100 %
92 relation 240437 ? ? 100 %
93 relation 252743 ? ? 50 % Nattbuss Östersund - Brunflo Only mapped in one direction
110 relation 240439 ? ? 100 % Östersund - Ope - Brunflo
111 relation 239779 ? ? 100 % Östersund - Marieby - Brunflo
115 relation 240440 ? ? 100 % Östersund - Tandsbyn
127 relation 240431 ? ? 100 % Östersund - Bräcke?
140 relation 240438 ? ? 100 % Östersund - Lit?
142 relation 240434 ? ? 100 % Östersund - Strömsund?
143 relation 240435 ? ? 100 % Östersund - Häggenås?
144 relation 240426 ? ? 100 %
145 relation 240427 ? ? 100 %
150 relation 240428 ? ? 100 % Östersund - Krokom?
151 relation 240429 ? ? 100 % Östersund - Aspås?
153 relation 240430 ? ? 100 %
154 relation 240421 ? ? 100 % Östersund - Kaxås?
155 relation 240422 ? ? 100 % Östersund - Åre - Duved?
156 relation 240423 ? ? 100 % Östersund - Järpen?
159 relation 240424 ? ? 100 % Östersund - Tängtorpet / Birka?
161 relation 252139 ? ? 100 % Östersund - Orrviken - Hackås - Svenstavik
162 relation 252140 ? ? 100 % Östersund - Hallen - Höglekardalen
163 relation 252162 ? ? 100 % Östersund - Brunflo - Hackås - Svenstavik
164 relation 240433 ? ? 100 % Östersund - Funäsdalen
531 relation 240425 ? ? 100 %
611 relation 2026279 ? ? 100 % Svenstavik - Myrviken
612 relation 9755481 ? ? 100 %
613 relation 2026284 ? ? 100 % Svenstavik - Ljungdalen
615 relation 2026280 ? ? 100 % Svenstavik - Överturingen
616 relation 2026283 ? ? 100 % Svenstavik - Gillhov
631 relation 299977 ? ? 100 % Sveg - Funäsdalen

Stadsbussarna i Östersund

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 224476 100 % 100 % 100 % Odenskog - Valla Centrum
2 relation 223413 ? ? 100 % Odensala - Solliden
3 relation 224477 100 % 100 % 100 % Centrum - Frösö Läger
4 relation 224478 100 % 100 % 100 % Torvalla - Härke
5 relation 224473 100 % 100 % 100 % Centrum - Frösötornet - Frösö Zoo - Centrum
6 relation 223498 ? ? 100 % Torvalla Centrum - Brittsbo
8 relation 224474 100 % 100 % 100 % Solliden - Centrum - Tegelplan
9 relation 223499 100 % 100 % 100 % Odenskog - Lövsta
14 relation 224475 100 % 100 % 100 % Torvalla - Stadsdel Norr
21 relation 239780 ? ? 100 % Nattbuss Centrum - Frösön

Länstrafiken Kronoberg

Stadsbussar Ljungby

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 relation 8522186 ? ? 100 % Ljungby terminal - Skinnarevägen
68 relation 6680567 100 % ? 100 % Ljungby terminal - Näsvägen
69 relation 9883862 ? 0 % 100 % Ljungby terminal - Sydvästra industriområdet

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
144 relation 6886161 ? ? 100 % Växjö - Vislanda - Ljungby
145 relation 6671271 ? ? 100 % Växjö - Ljungby - Halmstad
146 relation 6691754 ? ? 100 % Ljungby - Bolmstad - Bolmen
147 relation 6691772 ? ? 100 % Ljungby - Bolmstad?
150 relation 6933543 ? ? 100 % Ljungby - Markaryd
153 relation 9883861 ? 0 % 100 % Ljungby - Lidhult
157 relation 6886159 ? ? 100 % Ljungby - Älmhult
243 relation 6886162 ? ? 100 % Ljungby - Värnamo
521 relation 6418712 100 % 100 % 100 % Markaryd - Örkelljunga

Länstrafiken Norrbotten

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
10 relation 9832479 0 % 80 % 100 % Luleå - Kiruna Stopp från Luleå till Skröven E10 Norra; ingen rutt 2023-06-18
14 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Luleå - Piteå 2022-12-10
17 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 2022-12-10
18 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Komfortbussen, Piteå - Sunderby sjukhus 2022-12-10
20 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Haparanda - Luleå - Umeå 2022-12-10
21 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arvidsjaur - Älvsbyn - Boden - Luleå 2022-12-10
23 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Boden - Sunderbyn - Luleå 2022-12-10
26 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arjeplog - Arvidsjaur - Skellefteå 2022-12-10
28 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Boden - Sunderbyn - Luleå 2022-12-10
29 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Boden - Avan - Luleå 2022-12-10
30 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Boden - Luleå 2022-12-10
31 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Älvsbyn - Luleå 2022-12-10
32 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Älvsbyn - Piteå 2022-12-10
43 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Murjek - Jokkmokk 2022-12-10
44 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gällivare - Jokkmokk - Boden - Luleå 2022-12-10
45 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gällivare - Jokkmokk - Arvidsjaur - Östersund 2022-12-10
46 relation 5516129 95 % 0 % 100 % Pajala - Gällivare 2022-12-10
47 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kvikkjokk - Jokkmokk 2022-12-10
50 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Vittangi - Karesuando 2022-12-10
51 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Vittangi - Pajala 2022-12-10
52 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Svappavaara - Gällivare 2022-12-10
53 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Pajala - Övertorneå - Haparanda 2022-12-10
54 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Pajala - Övertorneå - Haparanda 2022-12-10
55 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Pajala - Överkalix - Luleå 2022-12-10
61 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Överkalix - Morjärv - Kalix 2022-12-10
63 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Övertorneå - Kalix 2022-12-10
91 relation 3114603 20 % 1 % 100 % Kiruna - Riksgränsen 2022-12-10
98 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Haparanda - Luleå - Piteå - Umeå "Comfort bus" 2022-12-10
100 relation 5510667 95 % 30 % 100 % Haparanda - Luleå - Piteå - Umeå "Express bus" 2022-12-10
102 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Adolfström - Laisvall - Arjeplog Basically a school bus. 2022-12-31
103 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arjeplog - Slagnäs Basically a school bus. 2022-12-31
104 relation 13381229 90 % 90 % 100 % Arjeplog - Jäckvick - Polcirkeln - Sandviken 2022-12-31
105 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Rävudden-SkogalidHällvik-Svelleholm-Arjeplog 2022-12-31
108 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Änganäs - Innervik - Arjeplog 2022-12-31
110 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arjeplog - Myrbacka 2022-12-31
111 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Mellanström - Rebak - Nyby - Långviken - Arjeplog 2022-12-31
113 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Svartberget - Laisvik- Loholm 2022-12-31
133 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arvidsjaur - Auktsjaur - Moskosel Basically a school bus. 2023-06-16
135 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arvidsjaur - Abborrträsk - Glommersträsk Basically a school bus. 2023-06-16
137 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gråträsk - Pjesker - Arvidsjaur Basically a school bus. 2023-06-16
138 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lauker - Arvidsjaur Basically a school bus. 2023-06-16
201 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Högsböle - Hortlax - Piteå 2023-06-11
202 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Jävre - Hemmingsmark - Piteå 2023-06-11
204 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Storsund - Koler - Lillpite - Piteå 2023-06-11
206 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Rosvik - Piteå 2023-06-11
207 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Stockbäcken - Roknäs - Sjulnäs - Svensbyn - Piteå 2023-06-11
208 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lillpite - Böle - Piteå 2023-06-11
209 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Fällträsk - Sjulsmark - Norrfjärden - Piteå Basically a school bus. 2023-06-11
210 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Pålmark - Holmträsk - Norrfjärden - Piteå Basically a school bus. 2023-06-11
212 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arnemark - Böle - Sjulnäs Basically a school bus. 2023-06-11
213 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Piteå - Sjulnäs Basically a school bus. 2023-06-11
220 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Luleå - Kallax - Ersnäs - Mörön 2023-06-11
221 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Klöverträsk - Ale - Alvik - Måttsund - Luleå 2023-06-11
222 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Mjöfjärden - Sundom - Börjelslandet 2022-12-10
223 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Brändön - Örarna - Bensbyn - Luleå 2023-06-11
224 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Smedsbyn - Sundom - Råneå 2022-12-10
225 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Ängesbyn - Råneå - Luleå 2022-12-10
226 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Ängesträsk - Bjurå - Niemisel - N Orrbyn - Råneå 2022-12-10
227 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % S Niemiholm- S Orrbyn - S Prästholm - Råneå Basically a school bus. 2022-12-10
228 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Forshed - Avafors - Vitå - Jämtön - Råneå 2022-12-10
229 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Sinksundet - Porsön 2023-06-11
242 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Bredsel - Vidsel - Manjärv - Vistträsk - Älvsbyn 2023-06-11
260 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Valvträsk - Gunnarsbyn - Skogså - Boden 2023-06-11
261 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Hundsjö - Skogså - Boden 2023-06-11
262 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gemträsk -Vibbyn - Boden 2023-06-11
265 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Harads - Bodträskfors - S Bredåker - Boden 2023-06-11
266 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Harads - N Bredåker - Boden 2023-06-11
301 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kalix - Nyborg - Storön - Ryssbält 2023-06-16
304 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kalix - Karlsborg - Båtskärsnäs 2023-06-16
305 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lantjärv - Kalix 2023-06-16
308 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Vitvattnet - Kalix 2023-06-16
309 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Sören - Påläng - Kalix 2023-06-16
320 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Karungi - Lappträsk - Oja Basically a school bus. 2023-06-18
321 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Haparanda - Nikkala - Keräsjoki - Pitkäjärvi Basically a school bus. 2023-06-18
322 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Haparanda - Seskarö 2023-06-18
341 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Överkalix - Hultet 2023-06-16
342 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Överkalix - L Näverberg - Kölmjärv 2023-06-11
343 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Storbäcken - Vännäsberget - Överkalix - Svartbyn Basically a school bus. 2023-06-16
344 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lansjärv - Överkalix Basically a school bus. 2023-06-16
347 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lomträsk - Överkalix Basically a school bus. 2023-06-16
361 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Svanstein - Rantajärvi - Aapua Basically a school bus. 2023-06-18
362 relation 4229131 15 % 15 % 100 % Pello - Svanstein - Övertorneå - Hedenäset 2023-06-18
363 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Övertorneå - Siekasjärvi - Kulmunki Basically a school bus. 2023-06-18
402 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Nedre Kuoka - Vuollerim Basically a school bus. 2023-06-18
406 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Jokkmokk - Purkijaur Basically a school bus. 2023-06-18
420 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gällivare - Niilivaara 2023-06-18
422 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Nattavaara - Gällivare 2023-06-18
423 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Ullatti-Hakkas-Ullatti Basically a school bus. 2023-06-18
424 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Malmberget-Gällivare-Hakkas 2023-06-18
425 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Sarvisvaara - Nattavaara - Hakkas Basically a school bus. 2023-06-18
501 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Jukkasjärvi 2023-06-18
502 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Kurravaara 2023-06-18
503 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Vittangi-Lainio 2023-06-18
505 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kiruna - Rensjön 2023-06-18
506 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Karesuando-Kuttainen 2023-06-18
521 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Korpilombolo - Pajala 2023-06-16
711 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Haparanda - Seskarö - Kalix - Töre - Luleå Airport Hail-a-ride and special airport ticket price. 2022-10-31
712 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Jokkmokk - Vuollerim - Luleå Airport Hail-a-ride and special airport ticket price. 2022-10-31
713 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Älvsbyn - Luleå Airport Hail-a-ride and special airport ticket price. 2022-10-31
714 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Övertorneå - Hedenäset - Luleå Airport Hail-a-ride and special airport ticket price. 2022-10-31
900 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Adolfström - Laisvall - Arjeplog Hail-a-ride 2023-06-11
903 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arjeplog - Slagnäs Hail-a-ride 2023-06-11
910 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Flygbilen Arvidsjaur - Arjeplog Hail-a-ride 2023-06-11
911 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Arvidsjaur - Arjeplog Hail-a-ride 2023-06-11
913 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Månsträsk - Arvidsjaur Hail-a-ride 2023-06-11
914 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Malå - Arvidsjaur Hail-a-ride 2023-06-11
928 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kääntöjärvi - Nilivaara Combination of hail-a-ride and schoolbus. 2023-06-11
929 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Harrå - Gällivare Hail-a-ride 2023-06-11
931 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Killinge - Skaulo Hail-a-ride 2023-06-11
932 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Purnuvaara - Skaulo Hail-a-ride 2023-06-11
933 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Purnuvaara - Ullatti Hail-a-ride 2023-06-11
934 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kääntöjärvi - Skaulo Hail-a-ride 2023-06-11
937 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Gällivare - Ripats Hail-a-ride 2023-06-11
938 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Torrivaara - Gällivare Hail-a-ride 2023-06-11
943 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Karats - Jokkmokk Hail-a-ride 2023-06-11
944 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Nattavaara - Sarvisvaara Combination of hail-a-ride and schoolbus. 2023-06-11
950 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kalix - Karlsborg - Båtskärsnäs - Frevisören Hail-a-ride 2023-06-11
954 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Morjärv - Kamlunge - Kalix Hail-a-ride 2023-06-11
955 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Sören - Pålänge - Kalix Hail-a-ride 2023-06-11
957 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Riksgränsen-Torneträsk Hail-a-ride 2023-06-11
958 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Parakka - Vittangi Hail-a-ride 2023-06-11
959 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Saivomuotka - Karesuando Hail-a-ride 2023-06-11
965 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Sundom - Råneå Hail-a-ride 2023-06-11
966 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Tallberg - Vitå - Råneå Hail-a-ride 2023-06-11
967 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Bjurå - Niemisel - Råneå Hail-a-ride 2023-06-11
970 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Unbyn - Boden Hail-a-ride 2023-06-11
971 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Valvträsk - Gunnarsbyn - Boden Hail-a-ride 2023-06-11
972 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lakaträsk - Boden Hail-a-ride 2023-06-11
976 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Muodoslompolo - Aareavaara Combination of hail-a-ride and schoolbus. 2023-06-11
978 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Kangos - Pajala Hail-a-ride 2023-06-11
979 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Saittarova - Tärendö - Korpilombolo Hail-a-ride 2023-06-11
990 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lansjärv - Överkalix Hail-a-ride 2023-06-11
991 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Grantäsk-Älvsbyn Hail-a-ride 2023-06-11
992 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Storsund - Älvsbyn Hail-a-ride 2023-06-11
993 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Bredsel - Vidsel - Vistträsk - Älvsbyn Hail-a-ride. One way only. The other direction is served by route 242. 2023-06-11
994 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Jockfall - Storbäcken - Vännäsberget - Överkalix Hail-a-ride 2023-06-11
995 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Lomträsk - Överkalix Hail-a-ride 2023-06-11
996 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Mjöträsk - Överkalix Hail-a-ride 2023-06-11
997 Relation not yet defined 0 % 0 % 0 % Hedenäset - Övertorneå Hail-a-ride 2023-06-11
93 relation 2390232 ? ? 100 % Gällivare - Ritsem Doesn't seem to be serviced by Länstrafiken Norrbotten any more.

Länstrafiken Västerbotten

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
16 relation 7472106 100 % 100 % 100 % Umeå - Vindeln Variant via Vindeln Renforsskolan left out
17 relation 14387143 5 % 5 % 0 % Robertsfors - Umeå
45 relation 240441 ? ? 100 % Östersund - Gällivare
63 relation 240442 ? ? 100 % Östersund - Umeå
100 relation 5510667 45 % 25 % 50 % Haparanda/Tornio - Luleå - Skellefteå - Umeå Stops and detailed route complete Umeå -> Luleå (Rutviksnäset), missing till Haparanda; Haparanda -> Umeå completely missing
118 relation 14372669 100 % 100 % 100 % Sävar - Täfteå - Umeå
120 relation 14383879 100 % 100 % 100 % Sävar - Umeå
123 relation 14351579 100 % 100 % 100 % Obbola - Holmsund - Umeå
124 relation 14376407 100 % 100 % 100 % Holmsund - Umeå
125 relation 14350660 100 % 100 % 100 % Obbola - Airport - Umeå
171 relation 14384067 50 % 50 % 100 % Gryssjön - Norrfjärden - Sävar Legs to Gryssjön missing
214 relation 5432587 ? ? 100 % Byske - Drängsmark Does it still exist?
217 relation 5431220 ? ? 50 % Skellefteå - Drängsmark Does it still exist?
TODO... move up and sort correctly after creating the respective relation(s)
11 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nordmaling - Hörnefors - Umeå
12 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Umeå
14 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Åsele - Umeå
15/55 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vännäs - Vännäsby - Umeå
15 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bjurholm - Vännäs - Umeå
20 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Haparanda - Luleå - Umeå
21 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Burträsk - Umeå
22 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Renström - Skellefteå
23 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Malå - Norsjö
25 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sorsele - Arvidsjaur
26 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Arjeplog - Skellefteå
27 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Malå - Norsjö - Skellefteå
28 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Malå - Lycksele
28/31/36 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Malå - Lycksele - Umeå
29 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sorsele - Skellefteå
31 delsträcka 1 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Lycksele - Umeå
31 delsträcka 3 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hemavan - Storuman
31 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hemavan - Tärnaby - Storuman - Lycksele - Umeå
31 delsträcka 2 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Storuman - Lycksele
32 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Lycksele
34 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Dorotea - Åsele - Lycksele
36 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sorsele - Lycksele
37 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sorsele - Storuman - Vilhelmina
43 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vilhelmina - Lycksele
44 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Dorotea - Åsele - Umeå
46 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Dorotea - Vilhelmina
47 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Dorotea - Hoting
48 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vilhelmina - Åsele - Umeå
61 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vindeln - Vännäs - Vännäsby
71 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nordmaling - Vännäs
98 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Haparanda - Luleå - Umeå
101 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kråken - Nordmaling
102 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vibo - Hummelholm - Örsbäck - Gräsmyr
103 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Gräsmyr - Nordmaling
104 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ava - Lögdeå - Nordmaling
105 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Gräsmyr - Yttersjö - Umeå
106 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Järnäsklubb - Nordmaling
107 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Brattsbacka - Nyåker
109 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norrfors - Nordmaling
110 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Rundvik - Nordmaling
111 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nyåker - Nordmaling
113 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Stennäs - Bredträsk - Bjurholm
114 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kvarnsvedjan- Tavelsjö- Umeå
115 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Tavelsjö - Hissjö - Umeå
115 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Tavelsjö - Umeå
116 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Botsmark - Sävar
117 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Åkullsjön- Robertsfors
119 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ostnäs - Sävar
122 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Obbola- Holmsund
126 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hörnefors - Norrmjöle - Umeå
126 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hörnefors- Norrmjöle- Umeå
127 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vasaplan - Stöcksjö - Östteg
128 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bjännberg- Hörnefors
129 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norrbyn- Ängersjö -Hörnefors
130 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Yttersjö-Skravelsjö-Röbäck
131 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Brattby- Brännland- Umeå
132 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sunnantorp- Brännland - Umeå
133 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Överboda- Brännland- Umeå
135 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bösta -Kasamark -Röbäck
135 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bösta -Kasamark -Röbäck
136 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Mårtsmarken - Flarken- Robertsfors
137 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Haddingen- Hissjö
138 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bygdeå - Fällfors - Robertsfors
139 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sikeå - Robertsfors
140 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kålaboda - Robertsfors
141 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Flarkbäcken - Flarken - Ånäset
142 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Örträsk - Bjurholm
143 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norum - Bygdeå - Robertsfors
144 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nordmaling -Agnäs - Bjurholm
145 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bastuträsk - Bjurholm
146 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Strand - Vännäsby - Vännäs - Liljaskolan
147 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Pengsjö- Vännäs
148 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Mjösjö- Vännäs
149 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Harrsele- Vännäs
150 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bergliden - Tväråbäck - Vännäs
151 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Fagerlund - Vännäs
152 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Björnlandsbäck - Pengsjö - Vännäs
153 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % V.Selet - Vännäsby - Vännäs
154 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Rödåsel - Vännäsby - Vännäs
155 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ström - Ottervattnet - Bjurholm
157 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Långträsk - Slipstenssjön - Sjöbrånet - Hällnäs
158 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Buberget - Kryckeltjärn - Vindeln
159 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Rödålund - Trollberget - Vindeln
160 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kvarnsvedjan - Rödåsel
161 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vänfors - Tvärålund - Vindeln
162 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sunnansjö - Kussjö - Vindeln
163 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skivsjö - Granö - Vindeln
165 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ekorrsele - Bodarna - Hällnäs
166 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Åmsele - Hällnäs - Vindeln
167 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Eriksdal - V Mesele - Vindeln
175 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hissjö- Flurkmark
176 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Hagaskolan- Ersmark - Kroksjö
178 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Röbäck skola - Obbola skola - Vitskär
179 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Villanäs - Tomtebo - Holmsund
205 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Boliden - Jörn
207 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Bureå - Lövånger
210 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Byske
212 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Kusmark - Fällfors
218 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Medle
220 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Örviken
225 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Skråmträsk - Burträsk
226 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skellefteå - Hjoggböle - Burträsk
239 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Bastuträsk
242 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Risliden
243 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Tjärnliden - Måggliden - Norsjö
244 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Gumboda/Kusfors
245 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Malå
246 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kvarnåsen - Norsjö
249 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kristineberg - Rökå - Malå
251 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Björkland - Adak - Malå
252 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Björksele - Kristineberg - Malå
254 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Norsjö - Gissträsk
258 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Svansele - Renström
260 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bastuträsk - Skellefteå
301 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Tväråträsk - Lycksele
302 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Örträsk - Långsele - Hedlunda - Lycksele
304 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Bratten - Lycksele
305 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vormsele - Rusksele - Lycksele
315 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Knaften - Lycksele
320 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Vilasund - Laisholm - Tärnaby
321 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Boksjön - N Fjällnäs - Granås - Tärnaby
324 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Björkås - Myrlund - Långsjöby - Storuman
325 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Pauträsk - Skarvsjöby - Storuman
331 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Sorsele-Blattnicksele-Staggträsk
333 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Skansnäs - Flakaudden - Sorsele
334 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Fjällsjönäs - Övre Saxnäs - Sorsele
335 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Aha - Sorsele
336 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nordsjö - Högbränna - Sorsele
337 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Blattnicksele - Tväråträsk
338 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nedre Lomfors - Blattnicksele
339 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Tväråträsk - Sorsele
341 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ammarnäs - Sorsele
343 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Nabbnäs - Ammarnäs - Nabbnäs
410 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Dikanäs - Kittelfjäll - Gielas
417 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Kittelfjäll - Vilhelmina
418 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Lillgranberg - Järvsjö - Latikberg - Vilhelmina
419 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Västra Klimpfjäll - Saxnäs
420 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Klimpfjäll - Vilhelmina
421 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Siksjönäs - Nordansjö- Vilhelmina
423 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Ö Malgonäs - Rembacka - Svannäs -Vilhelmina
425 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % S Tresund - Vilhelmina
428 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Lillgranberg/Storviksgård- Aronsjökullarna - Vilhelmina
429 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Meselefors - Dalasjö - Vilhelmina
432 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Marsliden - Saxnäs
433 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Strömnäs - Skog - Skansholm - Vilhelmina
434 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Saxnäs - Grytsjö - Stalon
436 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Borga/Borgafjäll - Dorotea
440 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Grynberget - Lavsjö - Dorotea
442 Relation not defined yet(?) ? 0 % 0 % Svanabyn - Dorotea

Umeå Stadsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 29530 100 % 100 % 90 % (Klockarbäcken -) Umedalen - Östra Ersboda Alternate routes not fully PT-converted
2 relation 23653 100 % 100 % 100 % Ersboda handelsområde - Söderslätt handelsområde
3 relation 6933192 100 % 100 % 100 % Vasaplan - Östra grinden
5 relation 27504 ? ? 50 % Strömpilen - Ersmark Alternate routes not fully PT-converted
7 relation 6933190 100 % ? 100 % Morkullevägen - Rödberget
8 relation 6933189 100 % ? 100 % Källplatsen - Östra Ersboda
9 relation 384854 100 % ? 100 % Carlshöjd - Mantelvägen
80 relation 6676390 100 % 100 % 100 % Vasaplan - Umeå Airport

Länstrafiken Örebro

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
502 relation 7904115 100 % ? 100 % Degerfors - Immetorp
513 relation 2174808 ? ? 100 % Fjugesta - Örebro
761 relation 6532100 100 % ? 100 % Laxå - Källefalls vägskäl

Karlskoga lokaltrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Linje 1 relation 6505869 100 % ? 100 % Storängen - Norra Bråten
Linje 2 relation 6503996 100 % ? 100 % Axvägen - Skolgärdet
Linje 3 relation 6505107 100 % ? 100 % Stråningstorp - Löten

Ornö Sjötrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 167725 100 % 100 % 0 % Dalarö - Hässelmara

Rais Skärgårdsturer

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
M/S Sladö relation 6089378 100 % 100 % 100 %

Skelleftebuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
10 relation 5374026 ? ? 100 % Solbacken - Anderstorp

Skånetrafiken

Listed at Sweden/Public transport/Skånetrafiken due to size. Simrishamn's municipality's locally run bus line is listed there, too, for convenience, since it was formerly operated by Skånetrafiken.

Stora Karlsö

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
? relation 2990972 100 % 100 % 100 % Klintehamn (- Lilla Karlsö) - Stora Karlsö

Storstockholms Lokaltrafik (SL)

In Stockholm public transport is mostly operated by SL, see also Wikipedia:sv.

Listed at Sweden/Public transport/Storstockholms lokaltrafik due to size.

Swedavia

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
14 relation 3017173 100 % ? 0 % Arlanda Terminalerna - Arlanda Alfa parkering
17 relation 1790354 100 % ? 0 % Arlanda Terminalerna - Arlanda Beta parkering

Sörmlandstrafiken

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
415 relation 6639065 ? ? 100 % Flen - Hälleforsnäs
514 relation 7378870 ? ? 100 % Gnesta - Ehrendal
525 relation 7380599 ? ? 100 % Nyköping - Gnesta
543 relation 7380601 ? ? 100 % Gnesta - Läggesta
551 relation 7380602 ? ? 100 % Gnesta - Trosa
564 relation 2529998 ? ? 100 % Stavsjö - Kolmården
589 relation 7095445 ? ? 100 % Gnesta - Sparreholm
759 relation 7380600 ? ? 100 % Nyköping - Gnesta

Stadstrafik Eskilstuna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 2907816 100 % 95 % 100 % Borsökna - Säby
2 relation 2909713 ? ? 100 % Skiftinge - Stenby Rerouted
3 relation 2909959 100 % 100 % 100 % Hällby - Viptorp
4 relation 2910372 100 % ? 100 % Skogstorp - Mälarsjukhuset Does it stop at Rosenforsvägen in one direction?
5 relation 2910435 ? ? 100 % Hemlaås - Ekängen
6 relation 2911319 100 % 100 % 100 %
7 relation 2911634 ? ? 100 % Shortened?
8 relation 2911701 ? ? 100 % Västermo - Eskilstuna - Ärla
9 relation 7641557 100 % ? 100 % Bälgviken - Eskilstuna - Sundbyholm
20 relation 2907991 100 % 92 % 100 % Gökstensskolan needs survey
21 relation 2908045 ? 77 % 100 %
22 relation 2909195 ? ? 0 % Discontinued?
23 relation 2912752 ? ? 100 % Eskilstuna - Kvicksund Rerouted
30 relation 2912154 100 % 98 % 100 %
31 relation 2912153 100 % 98 % 100 %
40 relation 2909194 100 % 100 % 100 %

Stadstrafik Nyköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 relation 2371836 100 % ? 100 %

Stadstrafik Strängnäs

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 1972134 ? ? 100 %

UL

Public transport in Uppsala County is handled by UL.

Listed at Sweden/Public transport/UL due to size.

Värmlandstrafik

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
403 relation 2100535 ? ? 100 % Karlskoga - Storfors
500 relation 5737810 100 % ? 100 % Karlstad - Karlskoga
501 relation 6821685 99 % ? 100 % Karlstad - Väse

Västtrafik

Public transport in the county of Västra Götaland is administered by Västtrafik.

Listed at Sweden/Public transport/Västtrafik due to size.

VL

Public transport in Västmanland County is handled by VL.

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 relation 3498948 100 % ? 100 % Sala - Västerfärnebo
85 relation 2678155 ? ? 100 % Norberg - Kärrgruvan
86 relation 2678154 100 % ? 100 % Norberg - Västerfärnebo
87 relation 7839573 ? ? 100 % Norberg - Karsbo
111A relation 5674540 ? ? 100 % Västerås - Hallstahammar Shortened?
500 relation 2677590 100 % 100 % 100 % Krylbo - Norberg - Fagersta - Skinnskatteberg
514 relation 6627009 100 % ? 100 % Västerås - Surahammar
515 relation 5674541 ? ? 100 %
550 relation 406320 ? ? 100 % Skinnskatteberg - Köping - Kungsör - Eskilstuna Split? Survey needed
569 relation 5627946 ? ? 100 % Västerås - Sala

Stadstrafik Västerås

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 5694357 100 % ? 100 % Östra Bjurhovda - Skälby
2 relation 2086639 100 % ? 100 % Norra Gryta - Björnö
3 relation 5670230 100 % ? 100 % Flygplatsen - Erikslund
4 relation 5673056 100 % ? 100 % Finnslätten Norra - Brottberga
5 relation 5675565 ? ? 100 %
6 relation 5680402 ? ? 100 %
7 relation 5675575 100 % 100 % 100 % Centralen - Hacksta
11 relation 5694358 ? ? 100 %
12 relation 7073775 ? ? 100 %

Förortslinjer Västerås

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
21 relation 5668096 ? ? 100 %
22 relation 5673055 ? ? 100 %
23 relation 5675574 ? ? 100 %
24 relation 7478677 100 % ? 100 % Västerås - Tortuna - Orresta - Västerås
32 relation 5675459 ? ? 100 %
35 relation 8464555 ? ? 100 %
36 relation 5674904 ? ? 100 %

Waxholmsbolaget

Passenger ferries in the Stockholm archipelago.

Each departure has a 3 to 5 digit number ("turnummer") that can be found in the timetable. The first 1 or 2 digits are the line number. Different departures on the same line may follow slightly different routes and it is therefore difficult to model them all. If you create a GPS track on a boat, you may not get the full route, since jetties without passengers are often not served.

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
3 relation 11359438 100 % 100 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Saxaröarna
8 relation 11247844 80 % 80 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Saxaröarna
9 relation 11249523 80 % 80 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Ljusterö
12 relation 2919770 90 % 90 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Husarö - Möja
13 relation 11266077 100 % 100 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Boda - Södra Ingmarsö - Husarö
14 relation 11268913 90 % 90 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Sollenkroka - Möja
16 relation 11382874 100 % 100 % 100 % Hagede - Harö - Runmarö - Stavsnäs
17 relation 1223489 100 % 100 % 100 % Saltsjöbaden - Mörtö - Nämdö - Stavsnäs
18 relation 5510666 100 % 100 % 100 % Stockholm - Saltsjöbaden - Ornö - Utö
20 relation 11509642 80 % 80 % 100 % Dalarö - Ornö Västra - Lättinge
22 relation 11510999 100 % 100 % 100 % Nynäshamn - Nåttarö - Ålö
23 relation 11511014 100 % 100 % 100 % Stavsnäs - Runmarö
24 relation 2869756 80 % 80 % 100 % Stockholm - Vaxholm - Blidösundet
25 relation 2869138 100 % 100 % 100 % Solö - Furusund
26 relation 1166278 100 % 100 % 100 % Strömkajen - Rödlöga
40 relation 11491062 100 % 100 % 100 % Norrtälje - Sandhamn - Nynäshamn Nord/Sydlinjen. Each direction is split into two pieces, since you always need to change to another boat in Sandhamn.

X-Trafik (Gävleborg)

Public transport in the county of Gävleborg is administered by X-trafik.

Gävle city buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 19545 100 % 100 % 100 % Valbo - Centrum - Bomhus
2 relation 19559 100 % ? 100 % Sätra - Centrum - Andersberg Sätra C moved?
3 relation 19561 ? ? 100 % Södra Bomhus - Centrum - Hille Rerouted
4 relation 19556 ? ? 100 % Hagaström - Centrum - Andersberg - Ersbo Missing some stops at the southern end
11 relation 19558 100 % ? 100 % Centrum - Åbyggeby Rådhuset needs review
12 relation 19557 100 % 100 % 100 % Sätra - Centrum - Bomhus (Karskär)
14 relation 309202 100 % 100 % 100 % Fjällbacken - Centrum - Hemlingby
15 relation 19555 ? ? 100 % Campus Sätra - Centralen Unmapped beyond Karlsborg
91 relation 198828 ? ? 100 % Sandviken - Forsbacka - Gävle Sandviken station unmapped, some route variants missing

Hudiksvall city buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 relation 3274995 100 % ? 100 % Väster - Centrum - Öster
2 relation 2922084 100 % ? 100 % Centrum - Kristineberg
3 relation 2922307 100 % ? 100 % Centrum - Mo
4 relation 2922681 100 % ? 100 % Centrum - Idenor
5 relation 2922931 100 % ? 100 % Centrum - Malnbaden
9 relation 2923022 100 % ? 100 % Centrum - Ericsson

Rural buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
25 relation 2193615 100 % 85 % 100 % Norrsundet - Bergby - Gävle Missing some stops
39 relation 8209389 ? ? 100 % Edsbyn - Falun
41 relation 19554 ? ? 100 % Falun - Sandviken - Gävle Split? Needs survey, also missing most stops
46 relation 6221290 ? ? 100 % Storvik - Torsåker - Hofors
48 relation 206676 100 % ? 100 % Gysinge - Gävle Missing most stops
49 relation 9880298 100 % ? 100 % Gysinge - Gävle
95 relation 19560 100 % ? 100 % Gävle - Harkskär Missing some stops
99 relation 206675 100 % 100 % 100 % Valbo (Sofiedalskolan) - Centrum - Sörby urfjäll

Östgötatrafiken

Listed at Sweden/Public transport/Östgötatrafiken due to size.