Talk:Bussum

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Voorstel: categoriën "Town in Noord-Holland" en "City in Noord-Holland" te schrappen

Plaatsen in N.H. zijn nu op een volslagen willekeurige manier verdeeld over de categoriën "Town in Noord-Holland" en "City in Noord-Holland". Alleen de categorie "Noord-Holland" is zinvol.

--PaulBe 10:38, 18 September 2008 (UTC)