Talk:Cs:Česko/Značení cyklotras v Česku

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tagování tras

Je nutno vyjasnit celkovou koncepci pro ČR. na OSM cyklomapě se renderují trasy s network tagem lcn, rcn a ncn - odpovídá anglickému systému značení cyklotras.

Situace v ČR:

  • V ČR existuje jednotná síť cyklotras spravovaná KČT (na úrovni ncn), které se dále dělí do čtyř tříd.
  • Dále existují různé lokální cyklotrasy. (lcn ?)
  • Praha si buduje vlastní celoměstskou síť značených cyklotras, budování je ale pomalé, navíc poznamenáno změnou systému značení (lcn nebo rcn?).
  • Dále existují doporučené, ale neznačené cyklotrasy ("neoficiální") z projektu Prahou na kole, podobné trasy by se daly najít i na jiných místech.

Vrabcak 09:43, 16 July 2008 (UTC)