Talk:Cs:Import adres z RUIAN

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pokus o kuchařku (paste z jednoho mailu)

Principem je to, že se s tím zachází úplně stejně, jako když chceš editovat mapu v JOSM.

Jsou 2 rozdíly: - data obsahují jen ty části mapy, které souvisí s adresami, tedy mají nějaký významný addr: - data jsou jakoby přededitovaná od bota. Tedy bot udělal editace, změnil tagy, přidal nové body a spokupracující člověk pak už jen pokračuje v práci, kterou bot započal.CO dělat je v přiložené tabulce, (UTF-8, | jako delimiter).

Nejčastější hláška je AM blízko u sebe. Ta se generuje vždy, když nějaká adresní místa leží u sebe blíže než 5 metrů. U garáží blíže než 2 metry. Nemusí to nutně znamenat chybu. Když jsou místa od sebe 3 metry, bývá to vlastně OK. Záleží na místních podmínkách - úzké řadové domky třeba. 3 milimetry ovšem OK zjevně není

Další hláška - V OSM je nějaký adresní bod podezřele blízko. Vycházím z teorie, že by neměla v OSM existovat žádná adresní místa, která nemají svůj protiklad v RUIAN. Tato hláška upozorňuje, že v OSM je místo bez nalezeného protikladu v RUIAN. To může být způsobeno:

- místa v RUIAN a v OSM se k sobě nepřiřadila - důvodů může být mnoho - překlepy, duplicity, nesmysly na obou stranách,, ... - místo je v OSM částečně duplicitní - typicky neúplná adresa na hospodě nebo obchodě. Na toto téma proběhla krátká diskuse a řídím se většinovým názorem - adresní tagy na hospodách, obchodech, prostě amenitách, mažu.

Hláška 'V OSM je nějaká cesta s adresou' znamená prakticky totéž, co hláška předchozí. Jde obvykle o částečně otagovanou budovu adresou. Mažu.

Ulice XY je příliš daleko. U velkých průmyslových areálů a odlehlých kolonií je to pochopitelné. Jinde to znamená nějakou blbost - buď úplně zatoulanou adresu či špatně zakreslenou čáru ulice v RUIAN. Osobně se mi zdá, že na stavebním úřadě prostě nevědí, na jaké ulici to místo leží, tak si něco vymyslí.

Hláška AM vzdáleno od SO - Adresní Místo je příliš vzdáleno od Stavebního Objektu, e kterému patří. Nemělo by se to stávat nikdy, na to se to stává docela často. Většinou ignoruji. Mohu se pokusit dohledat, ke kterému domu to místo patří, jenže stejně pak nevím, zda je v RUIAN špatně ta adresa nebo ten dům, takže se řídím pocitem a selským rozumem.

AM nemá geometrii, geometrie se bere ze SO - to je případ, kdy v RUIAN nejsou souřadnice adresního bodu. Pak se použije definiční bod příslušné stavby nebo st_centroid hranic stavby.. To znamená, že třeba u velkého paneláku se jeho 10 vchodů ocitne uprostřed domu.

Častá potíž:

jeden dům má neoprávněně více čísel popisných či evidenčních nebo má dokonce 

oboje. Nikdo nevíme, proč tomu tak je ani jak zjistit, které z těch čísel je správně a které je nesmysl. Momentálně to dělám tak, že v OSM nechávám obě čísla a doufám, že to někdo z RUIAN časem smaže a tím se to smaže i z OSM.