Talk:Import/Catalogue/Address import for Norway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Korleis ta ansvar for kommune / bidra

Eg saknar ein bolk for potensielle bidragsytarar.

Så vidt eg forstår det så er den enklaste måten for dei som har lyst å bidra å gå til osm.beebeetle.com og (etter at dei har «meldt seg på») fiksa eventuelle feil, for så å lasta ned newnodes.osm og leggja inn nodane med korreksjonar. Eg kan godt skriva ein steg for steg-bolk om det men lurar då på:

 1. Kva er meint med "address information already in OSM must be matched with nodes available in the Elveg dataset"? Er match=merge?
 2. Kor ofte blir sida oppdatert?
 3. Kunne source:date med uttaksdato leggjast inn i newnodes.osm? Då blir prosessen endå litt lettare, og potensielle feil forhindra.
 4. Skal ein gjera eventuelle korreksjonar på importerte data i same changeset som import? Eg tykkjer det er fint å synleggjera endringar, og ville nok helst ha først lasta opp import, og så gjort korreksjonar, men då vil data ligga inne med feil ei lita stund så det er vel kanskje dumt? Eller er det mogleg å lage og lukke changeset i josm utan å laste opp?

--Guttorm Flatabø (talk) 19:10, 1 October 2014 (UTC)

Rubunds syn på saken

 1. Med matching mener jeg det som osm.beebeetle.com allerede har gjort når det står "Klar for å importeres: newnodes.osm". Dette bør sikkert forklares bedre. Det innebærer egentlig bare at det ikke eksisterer noen adressenoder i OSM som ikke samtidig finnes i Kartverkets datasett.
 2. Tenker å kjøre oppdatering hver natt, men vurderer også en knapp ved siden av hver kommune som hvem som helst kan trykke for å kjøre oppdatering for en enkelt kommune.
 3. source:date skal inn som tag på Changeset-et og ikke for hver node, så jeg tror ikke det lar seg gjøre via newnodes.osm.
 4. Mitt synspunkt er at korreksjoner i hovedsak skal utføres før import. osm.beebeetle.com vil fortelle hvilke korreksjoner som er nødvendige. Når det står "Klar for å importeres", skal det ikke være nødvendig med flere korreksjoner.

Så ideelt sett er prosedyren:

 1. Se hva osm.beebeetle.com sier om neste steg. Gjør dette
 2. Oppdater status for kommunen (foreløpig må man vente et døgn før den oppdateres, så det bør nok forbedres. I mellomtiden kan man f.eks. ta for seg andre kommuner)
 3. Hvis "Ingen feil!", stopp - importen er ferdig! Ellers gå til punkt 1.

--Rubund (talk) 19:35, 1 October 2014 (UTC)