Talk:Sweden/Open data/Naturvårdsverket

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Best practice vid inlägning av NR

Hej, hur gör ni? Jag gör såhär i JOSM.

  • Öppnar shp-filen via opendata-plugin.
  • Aktiverar bakgrundslager OSM carto och hittar ett NR som behöver uppdateras.
  • Hämtar området i OSM.
  • Markerar formen outer i shp-lagret och kopierar och öppnar dialogen
  • Återgår til osm-lagret och sätter in (den hamnar fel)
  • Justerar manuellt via zoom så den ligger precis över shp-skuggan.
  • Kopierar över etiketter från dialogruta-ruta.
  • Upprepar för inner.
  • Hittar webbsidan för reservatet och lägger in.
  • Klart.

--PangoSE (talk) 21:06, 18 September 2018 (UTC)