Template:Cs:Iotw text/2010-29

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OSM na autobusové zastávce v Košicích