Template:Cs:Iotw text/2010-6

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Velké tiskové výstupy z OpenStreetMap na stěnách Situační místnosti pro zemětřesení na Haiti Světové banky. Tyto plány pomáhají zjisti základní informace o infrastruktuře a informace pro rekonstrukce měst.