Template:Cs:Iotw text/2009-37

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Dolomiti Mapping Party, tři dny na hřebenu pohoří Brenta. Zde se nacházíme v Tuckettově alpské boudě.