Template:De:Description:Shop:Boutique

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Boutique, Modehaus, Einzelhandelsladen, der Modeartikel wie Kleidung oder Mode-Accessoires verkauft.