Template:Hr:Iotw text/2010-32

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jhabjanova karta grada Sinja, tiskana za turističku zajednicu. Zračne fotografije je donirao lokalni avio klub.