Template:LT:Iotw text/2010-24

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Vizualizuotai parodyta, kaip keitėsi Indijos geležinkelių tinklas OSM žemėlapyje