Template:LT:Iotw text/2010-31

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Taškų natural=tree pasiskirstymas mieste Szczecin, Lenkijoje. Duomenys paimti iš miesto kadastro.