Template:LT:Iotw text/2010-49

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Vizualizuotas dviejų valandų žymėjimas pagal Bing nuotraukas naudojantis JOSM. (Gatvių pavadinimai paimti iš addr: taškų)