Template:LV:Iotw text/2010-1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Vācijas pilsētas Lauf pašvaldības dāvināti 15 cm izšķirtspējas aerofoto ar 0,5 m pozicionālu precizitāti (karte). Skat. de:Luftbilder aus Lauf