Template:Mk:Iotw text/2009-51

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Можете да погледате поединечно означени дрва во Аламеда де Сервантес, тука.