Template:Mk:Iotw text/2010-5

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Нема ништо друго на картата? Исцртајте ја подземната канализација, изведена од позициите на шахтите, обележувања за ѕидови и ископувања за изградба/одржување.