Template:Mk:Iotw text/2010-6

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Големи испечатени карти од OpenStreetMap во собата за кризни ситуации на Светската банка во мисијата за справување со последиците од земјотресот во Хаити. [1] Овие карти служат како основни инфраструктурни информации за помош и реизградба.