Template:Mk:iotw text/2009-51

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Можете да погледате поединечно означени дрва во Аламеда де Сервантес, тука.