Template:NL:Iotw text/2009-4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

De stad Naga heeft haar GIS vrijgegeven in het publieke domein en de gegevens zijn nu geïmporteerd in OSM. Alle wegen, spoorwegen, rivieren en gebouwen.