Template:Ne:Place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
{{{nativename}}}, {{{area}}}
Wikidata

{{{lat}}} अक्षांश, {{{lon}}} देशान्तर
{{{nativename}}}को नक्सा हेर्नुहोस्
नक्सा सम्पादन

{{{nativename}}} {{{area}}}मा अवस्थित {{{type}}} हो जुन {{{lat}}} डिग्री उत्तरी अक्षांश र {{{long}}} डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पर्छ ।