Template:Pl:Proposed:Map Features:advertising/doc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Szablon tabeli informacyjnej na stronie Map Features. Użyj domyślnego tekstu angielskiego lub użyj szablonu funkcji dla swoich tłumaczeń

==Użycie==
Wszystkie parametry są opcjonalne. Domyślnie tekst jest w języku angielskim.
Angielscy edytorzy zapisują komentarze w samym szablonie (unikając podwójnej edycji).
Inne języki są tłumaczone na argumenty szablonu, a nie na sam szablon.

== section header ==
|name=        (section header line)
|description= (displayed before and/or after the table; optional)

== One key/value row ==
|barrier:key=   |motorway:value=   |motorway:desc=   | motorway:render=   | motorway:photo=

}}