Template:Pl:ValueDescription/doc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Szablon Pl:ValueDescription należy stosować na każdej stronie z Pl:Tag:<Klucz>=<Wartość>.

Dla stron z Pl:Key:<nazwa klucza>, stosujemy szablon Template:Pl:KeyDescription.

Użycie

W celu użycia tego szablonu, najpierw, należy utworzyć nową stronę o nazwie: Pl:Tag:nazwa_klucza=wartość
Pl: dodajemy dla stron w j. polskim.

Na przykład: Pl:Tag:highway=trunk lub Pl:Tag:railway=subway.

Na początek strony przenosimy poniższy kod szablonu:

Pełny zestaw parametrów w formacie pionowym
Lista pionowa Wymagania wstępne Krótkie instrukcje / uwagi
{{Pl:ValueDescription
|key     = 
|value    = 
|nativekey  = 
|nativevalue =
|image    = 
|image_caption =
|description = 
|osmcarto-rendering =
|osmcarto-rendering-size=28px
|group    = 
|onNode   = 
|onWay    = 
|onArea   = 
|onRelation = 
|requires  = 
|combination = 
|implies   = 
|seeAlso   = 
|lang    = pl
|status   = 
|statuslink =
|website   = 
|wikidata  =
}}
 
 
 
 
 
 
 
opis tagu
 
 
grupa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
status
 
 
 
 
Nazwa klucza w języku polskim
Nazwa wartości w języku polskim
 
Opis powyższego zdjęcia
 
 
 
Kategoria do jakiej należy ten tag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis parametrów

 • key - nazwa znacznika napisana małymi literami, na przykład: key=highway
 • value - nazwa wartości znacznika napisana małymi literami: value=trunk
 • nativekey - nazwa klucza w j. polskim.
 • nativevalue - nazwa tagu w j. polskim.
 • image - nazwa przykładowej grafiki, którą opisuje ten klucz: image=Image:Dscf0444 600.jpg. Podawanie "image =" bez nazwy grafiki spowoduje dodanie kategorii Feature pages with missing images oraz dodanie grafiki No image yet do strony.

Dlatego przy braku grafiki usuwamy parametr image= a szablon zakłada wtedy, że opis klucza nie wymaga obrazu.

 • image_caption: opis powyższej grafiki użytej do zilustrowania funkcji (opcjonalnie).
 • description - krótki opis klucza. Starajmy się aby był krótki, ale istotny.

Na przykład: description = Ważne drogi, które nie są autostradami. Zazwyczaj zarządzane centralnie, a nie lokalnie.

 • osmcarto-rendering - grafika obrazująca symbol na mapach OSM
 • osmcarto-rendering-size - stosuje "28px"
 • group - nazwa grupy, do której ten znacznik należy. używany przez skrypt Tagwatch do sortowania wszystkich kluczy, oraz tworzy kategorię.
 • onNode - opisuje stosowanie elementu punktu. yes lub no
 • onWay - opisuje stosowanie elementu linii otwartej yes lub no
 • onArea - opisuje stosowanie elementu obszaru. yes lub no
 • onRelation - opisuje stosowanie elementu relacji. yes lub no
 • requires - wymagane tagi

Na przykład:

requires=
* {{Key|name}}
 • combination - punktowana lista dodatkowych znaczników, które są przydatne dla tej wartości.

Na przykład:

combination=
* {{Key|lanes}}
* {{Key|oneway}}
* {{Key|reference}}
 • implies punktowana lista znaczników związanych z tą wartością.

Na przykład:

implies=
* {{Tag|access|no}}.
 • seeAlso - umożliwia włączenie odsyłacza "Zobacz też" w oknie tego szablonu, a nie na sekcji strony "Zobacz też".

Przykłady użycia:

seeAlso
* {{Tag:boundary=administrative}}
* {{Key:access:bdouble}}.
 • status - jeśli te cechy były proponowane, ustawiamy wartość tego parametru według
Approved (zaakceptowana),
Rejected (odrzucona),
Voting (w trakcie głosowania),
Proposed (proponowana,
Draft (w trakcie tworzenia),
Abandoned (porzucona)

Pozostałe:

In use (używana)
Defacto (faktycznie stosowana) są dalej ważne.
Deprecated (przestarzały)
 • 'wikidata numer obiektu w Wikidata
 • statuslink Nazwa strony propozycji, do linkowania
 • lang - 2-literowy kod języka. Na przykład pl, de, en

Po zakończeniu wpisywania wartości parametrów, można kontynuować tworzenie strony.
Pierwsza linia powinna zawierać opis znacznika a nie obiektu/funkcji, z wytłuszczonym znacznikiem.

Nie edytuj tego szablonu, aby dodać link do przetłumaczonej strony!

Zobacz też