Template:Serbian/Serbia/MappingSerbia:ford table row

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

|ford || || yes, no, stepping_stones || Ознака деонице пута преко које тече водени ток. Пример: ford=yes.

Ако је водоток означен као линија, тада на место укрштања ставити тачку са тагом ford=yes. Ако је водоток уцртан као површина, тада деоница путе где се водоток и пут преклапају треба да има заједничке тачке са воденом површином и тај део треба да има подешен таг ford=yes. Ако је прелаз уређен тако да се може прећи стајући на постављено камење, тада деоницу означити са ford=stepping_stones.

Таг layer се не мења.