Template:Serbian/Serbia/MappingSerbia:layer table row

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

|layer || || -5..-1,0,1..5 || Ознака нивоа пута. Ако пут прелази изнад неке друге површине (мостом, надвожњаком и слично), тада се тој деоници подешава layer за један већи од ниоа суседних деоница. Ако пут прелази испод неке друге површине (испод моста, надвожњака и слично), тада се тој деоници подешава layer за један мањи од нивоа суседних деоница. Ако layer није подешен онда има вредност 0 (нула). Објекти који се налазе на површини Земље подразумевано имају layer=0. Пример: layer=1