Template:Sk:Iotw text/2010-47

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OSM mapy v nemeckej, nórskej a francúzskej edícii encyklopédie Wikipédia. (Príklad - vyberte si príkaz "Kart/carte" v blízkosti súradníc)