Template:Sk:Iotw text/2010-50

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Veľký mapovací deň pre občanov Montreuil-le-Gast ([1]) (Brittany, Francúzsko). Pre mnohých z nás to bolo prvýkrát, ale rozhodne išlo o veľký úspech! Budeme pokračovať...