Template:StatL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

[[File:Lstatus{{{s}}}.png|{{{s}}}. Okänd täckning]]

Status-symboler

Denna mall används för att visa snygga, liggande ikoner för statusen/graden av kartläggning. De används alltså för att visa hur långt kartritningen kommit och hur användbar kartan är för ett visst ändamål.

Användning:

{{StatL|s=?}}

Där ? är en siffra 0-4 eller 9 enligt följande:

0 = Ingen täckning
1 = Dålig täckning
2 = Hyfsad täckning
3 = Bra täckning
4 = Komplett täckning
9 = Verifierad täckning