Template:Sv:Iotw text/2011-7

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

glosm är en hårdvaru-accelererad (Via OpenGL) OpenStreetMap renderare, som producerar 3D-bilder liksom denna bild över en del av Moskva