Template:Uk:Description:Craft:Stand Builder

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Майстер-виробник яток, торговельних наметів, павільйонів, лотків — торговельних споруд для ярмарків.