User:Brncsk/JOSM kifejezések fordításai

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Angol kifejezés A kifejezés jelentése Jelenleg használt magyar fordítás Más ötletek fordításra
area Terület terület
changeset Az adatbázis elemein ("primitive") végzett változtatások halmaza, amivel több módosítás kezelhető (vonható vissza, stb.) egy egységként. módosítások, módosításcsomag változások, változtatások, változási halmaz, változások együttese
conflict ütközés
history Egy "primitive" története, régi változásainak, módosításainak listája elemtörténet, elem története előzmények, elem előzményei
member Egy "relation" tagja tag, kapcsolat tagja
node Földrajzi pont pont csúcspont
object A JOSM gyakorlatilag a képernyőn megjelenő utakra/pontokra hivatkozik ezzel objektum
precondition Előfeltétel, amelynek teljesülnie kell a módosítások OSM-szerverre való feltöltése előtt. előfeltétel feltétel
primitive Az OSM adatformátum alapelemei: "node", "way", "relation" elem alapelem
relation Objektumok csoportja. Bővebben: Relations és Relations/Relations are not Categories kapcsolat csoport
role Egy objektum "relation"-beli szerepe szerep szerepkör
segment Egy "way" két "node" közti szakasza részlet, szakasz, út szegmense útszakasz
trace/track GPS-ből származó "nyers" nyomvonal-adatok. (Vigyázz, a "track" földút jelentésben is szerepelhet!) nyomvonal útvonal
way Egymást követő "node"-ok halmaza, több szakaszból álló út, vonal vonal út, útvonal
waypoint A GPS-trackekhez tartozó megjelölt pontok útpont