User:Bulwersator/Wprowadzenie do OpenStreetMap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap (OSM) − to swobodnie dostępna i darmowa mapy całej kuli ziemskiej. Jest ona edytowalna przez każdego, podobnie jak Wikipedia. Już dużo udało się zrobić, co można zobaczyć na http://www.openstreetmap.org/. Warto tam zwrócić uwagę na przycisk Layer button.png, umożliwia on zmianę sposobu prezentacji zebranych danych - wszystkiego nie da pokazać się na jednej mapie.

Jest to w tym momencie jedna z najlepszych map obejmujących całą powierzchnie Polski - patrz porównanie trzech map wygenerowanych z danych OSM z mapą Google (w prawym górnym rogu)

Warto też zajrzeć na http://www.itoworld.com/ - są tam różne ciekawe mapy wygenerowanych z danych OSM - zaczynając od mapy napięć trakcji kolejowej przez mapę podwodnych kabli telekomunikacyjnych i liczne inne a kończąc na mapie co ostatnio edytowano.

Przykładami dobrze zmapowanych kawałków Polski są Katowice, Bytom czy Wrocławkie zoo.

Jest wiele podobnych projektów, jak na przykład kreator map Google (jednak tu pracujesz za darmo dla Google który na tych danych chce przede wszystkim zarabiać) czy UMP-pcPL (mapa samochodowa, przede wszystkim Polski jak podaje nazwa). OSM jest jednak bez wątpienia najbardziej rozwiniętym projektem który oparty jest na otwartych licencjach dzięki którym każdy może te dane wykorzystać (jedyne co konieczne to podanie skąd dane pochodzą i udostępnienie wyników na tej samej licecji) i niemożliwe jest by ktoś je zagarnął i zablokował ich wykorzystanie.

Statystyki OSM (patrz też Stats)