User:Corec

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hej! Jag håller just nu på med att göra karta över hela Visby. Hjälp gärna till men tala om i förväg så vi kan samordna! --Corec 09:50, 5 October 2007 (BST)