User:Einarr/OSM-intro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap

OpenStreetMap er for kart det Wikipedia er for leksikon; et stort, fritt, brukerredigert kart.

Editorer

 • Potlatch (flash-editoren som kommer opp når du trykker "edit" på openstreetmap.org)
 • JOSM (avansert editor som ser ut til å foretrekkes av de fleste erfarne brukerne)
 • Merkaartor

Rendrere

Det er i hovedsak to rendrere for openstreetmap; Mapnik og osmarender. OpenStreetMap-prosjektet rendrer kart sentralt, men disse viser gjerne «alt», og ser ut til å fokusere på å vise hvilke data som ligger i databasen. I motsetning til Wikipedia er OSM ment å kunne lastes ned og bearbeides lokalt for mer spesifikke rendringer, for eksempel slik som på www.openstreetbrowser.org.

Mapnik

Rendrer ut ifra en PostGIS-database. Det betyr at mye av jobben gjøres når man parser openstreetmap-dataene og legger dem inn i databasen.

OSMarender

Rendrer `.osm`-filer direkte til SVG-format med en kombinasjon av XSLT og perl. SVG-flisene konverteres etterpå til PNG for web-bruk.

mkgmap

Ikke akkurat en rendrer, men en konverteringsmotor for å gjøre om OSM-kart til Garmins kartformat for bruk på GPSer.

Kommunikasjonskanaler

En hel haug av mailinglister, noen internasjonale, og gjerne en nasjonal pr land. De to mest aktuelle for norske brukere er:

 • kart@nuug.no
 • talk@openstreetmap.org

IRC-kanaler på OFTC

 • #osm
 • #osm-dev
 • #osm-no
 • #osm-de

Wikien på wiki.openstreetmap.org brukes som kommunikasjonsform, både for mer langtlevende dokumentasjon og for diskusjoner omkring tagger.

Hjelpeverktøy

Se User:Einarr for en liste over OSM-relaterte lenker jeg bruker iblant.

Noen forskjeller mellom OSM og Wikipedia

 • OSM har foreløpig veldig lite vandalisme. Både fordi prosjektet er litt mindre tilgjengelig, litt mindre kjent og fordi det neppe er like gøy å vandalisere kart som tekstlig informasjon.
 • Noe færre interne uenigheter i OSM. Muligens på grunn av prosjektets størrelse, men også fordi informasjonen er veldig faktabasert.
 • Mer distribuert. Selv om den offisielle databasen er sentral er det lett å laste ned hele databasen for å jobbe med den. Sykkelkartet ble opprinnelig satt opp på en egen server og senere integrert i openstreetmap.org. yournavigation.org og openstreetbrowser er andre tjenester som er satt opp og drevet separat fra de offisielle osm-websidene.
 • Kommunikasjonen er mer spredd. På wikipedia er wikien selv den klart viktigste kommunikasjonskanalen for de som jobber med prosjektet. For OSM er dette spredd mer mellom irc, mailinglister og wiki.
 • Det er lettere å komme i gang med wikipedia. Selv om man kan trykke "edit" på OSM-kartet må man i det minste registrere en bruker. Om man skal gjøre noe mer enn å fikse småfeil må man typisk også vite hvordan man laster opp gps-sporlogger etc. OSM har derfor høyere brukerterskel, på godt og vondt.
 • Det er (ihvertfall pr i dag) vanskeligere å omgjøre endringer på OSM enn på wikipedia. Datamodellen er én stor sammenkoblet graf av veier, i stedet for pent oppstykkede artikler som på wp. Dette skaper enkelte problemer dersom noen har redigert i samme område som endringene man ønsker å tilbakestille.