User:Fermi t

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Principalment em centro a mapar la comarca d'Osona, i m'agradaria contactar amb altra gent que estigui mapant aquesta zona per organitzar els esforços.

Prioritats a l'hora de mapar:

  1. Vialitat principal (carreteres, carrers,...)
  2. Vies rurals principals (tracks, paths, PR-C, GR,...), cases de pagès, principals infraestructures (xarxa elèctrica, basses d'aigua, rius i rieres)
  3. Transport públic: línies d'autobusos de Vic, més endavant les línies d'autobusos interurbans d'Osona
  4. Barri El Sucre de Vic (edificis amb número de carrer, comerços amb dades de contacte i horaris, parcs, serveis i equipaments,...)

Twitter: @fermi_t