User:Flaktack/Random

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Might be of use

OTrT 2008

A törvény: [4]

Eredeti pdf-ek, illetve svg-k: [5]

VÁTI válasza érdeklősésemre a térkép felhasználhatóságáról:

A szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. Törvény 1. § (4) szerint "Nem tartoznak e törvény védelme alá a
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági
vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és
más hasonló rendelkezések." 

E rendelkezés alapján, mivel az adott térkép az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény
melléklete, azt szabadon felhasználhatja.