User:FredrikLindseth/Gassturbiner i nordsjøen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

For å finne plattformene ute i nordsjøen og norskehavet:

try it yourself in overpass-turbo
[out:json][timeout:25];
(
 [[:Template:GeocodeArea:North Sea]];
 [[:Template:GeocodeArea:Norwegian Sea]];
)->.searchArea;
(
 nwr["man_made"="offshore_platform"](area.searchArea);
 nwr["aeroway"="helipad"](area.searchArea);
 nwr["seamark:type"="platform"](area.searchArea);
);
out body;
>;
out skel qt;

Offshore gas turbines in Norway

Name Frequency [Hz] Installed effect [MW]
Alvheim [1]
Ula 60 46.5 [2]
Gyda 60 26 [2]
Ekofisk 60 33.1 [2]
Ringhorne 60 6[2] / 4,0 MW[1] [2], [1]
Grane 50 56 [2]
Sleipner T 60 22.6 [2]
Sleipner A 60 45.2 [2]
Sleipner Øst
Visund 50 63 [2]
Kvitebjørn 50 24 [2]
Oseberg Øst 50 27.3 [2]
Oseberg Sør 50 44 [2]
Oseberg D [1]
Oseberg C 60 49.6 [2]
Oseberg feltsenter 60 72 [2]
Troll C 50 44 [2]
Troll B 60 44 [2]
Brage 60 43.4 [2]
Snorre 60 110 [2]
Snorre B 29 [1]
Statfjord 60 149 [2]
Gullfaks 60 154 [2]
Oseberg C 60 49.6 [2]
Åsgard A [1]
Åsgard B 50 54 [2]
Heidrun 50 87 [2]
Kristin 50 60 [2]
Njord 50 44 [2]
Draugen 60 50.4 [2]
Johan Sverdrup [3]
Gina Krog [3]
Martin Linge - Elektrifsert fra land [3][4]
Edvard Grieg 2 x 30 MW [1] [3]
Ivar Aasen "Kraftbehovet på Ivar Aasen er 22-25 MW", men Ivar Aasen får kraft fra Edvarg Grieg via kabler
Vallhall Elektrifsert fra land [3][4]
Gjøa Elektrifsert fra land [3][4]
Goliat - Elektrifsert fra land 60 [5] (kanskje elektrisk behov og ikke turbinkapasiet) [3][4]
Ormen Lange / Nyhamna [3]
Eldfisk 2/7 E [1]
Snøhvit Elektrifsert fra land [4]

Antall turbiner og samlet kraft

2008 : "Totalt er det 167 gassturbiner på norsk sokkel med samlet installert effekt på ca 3000 MW. Av disse har 34 turbiner lavNOx-teknologi. Turbinene varierer i størrelse, de fleste er i størrelsesorden 20-30 MW, mens 41 er under 10 MW, hvorav de fleste står i reserve." [2]

2014 : "Årlig brennes rundt fire milliarder kubikkmeter gass i turbinene på norsk sokkel for å lage omtrent 15 TWh kraft som trengs for å drive plattformene. ... I oversikten fra Oljedirektoratet er det detaljerte opplysninger om 83 turbiner som brukes til kraftproduksjon på sokkelen. I tillegg kommer turbiner som driver eksportkompressorer og injeksjonskompressorer direkte."[1]

2014: "Ved siste opptelling kom Oljedirektoratet frem til at det er 178 turbiner installert på norsk sokkel. 58 av disse hadde installert anlegg for varmegjenvinning." [2]


Elektrifisering

"Ifølge Kraft fra land til norsk sokkel er det i dag 16 olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel

som får kraftforsyning fra land, eller som har vedtatt å ta i bruk kraft fra land-løsninger, i

stedet for å bruke gassturbiner på plattformene. Vi forventer at alle feltene med vedtatte

planer 5 vil ha kraft fra land på plass i 2023. Med kraft fra land til disse 16 feltene vil CO 2 -

utslippene i Norge være 3,2 millioner tonn lavere enn de ellers ville ha vært" [6]

Kraftforbruk på sokkelen og på Nyhamna landanlegg fra 1996 til 2019


Felt på norsk sokkel som drives med strøm fra land [4]

 • Ormen Lange
 • Snøhvit
 • Troll 1
 • Gjøa
 • Goliat
 • Valhall
 • Martin Linge

Felt som SKAL drives med strøm fra land [7]

 • Johan Sverdrup
 • Gina Krog
 • Ivar Aasen
 • Edvard Grieg
 • Gudrun
 • Sleipner
 • Utgard
 • Gungne
 • Sigyn
 • Solveig
 • Oseberg [8]
 • Troll B [8]

Landanlegg for elkraft fra land[4]

 • Kårstø
 • Kollsnes
 • Melkøya
 • Nyhamna

"Totalt elforbruk til utvinning av råolje og naturgass samt tjenester tilknyttet denne virksomheten: 7 TWh i 2015"[4]


Effektivitet

Turbine efficiency [1]
Innretning Turbin Oppgitt reellvirkningsgrad Normalvirkningsgrad
Ringhorne Solar Taurus 60S (ikke opplyst) 20 %
Ringhorne Solar Taurus 60S (ikke opplyst) 20 %
Åsgard B General Electric LM 2500 PC 39,4 % 25 %
Åsgard B General Electric LM 2500+ PR 39,4 % 25 %
Åsgard A General Electric LM-6000 PB 40 % 25 %
Åsgard A General Electric LM-6000 PA 40 % 25 %
Gyda Ruston Tornado 30 % 28 %
Gyda Ruston Tornado 30 % 28 %
Gyda Ruston Tornado 30 % 28 %
Gyda Ruston Tornado 30 % 28 %
Snorre B General Electric LM 2500 + 45,8 % 40 %
Snorre B General Electric LM 2500 + 45,8 % 40 %
Ekofisk 2/4 J General Electric LM-2500PJ 35 % 37 %
Ekofisk 2/4 J General Electric LM-2500PJ 35 % 37 %
Alvheim FPSO General Electric LM 2500 37 % 37 %
Alvheim FPSO General Electric LM 2500 37 % 37 %
Gullfaks A General Electric LM2500 PE 37 % 37 %
Gullfaks A General Electric LM2500 PE 37 % 37 %
Gullfaks A General Electric LM2500 PE 37 % 37 %
Gullfaks A General Electric LM2500 PE 37 % 37 %
Goliat "en gassturbin med en effektivitet på omkring 80 prosent" pga spillvarme

Referanser