User:FredrikLindseth/Ideas

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Liste over populære busstopp i Norge

En sortert liste over de "mest populære busstoppene i Norge" så man kan starte øverste og jobbe seg nedover.

Finn alle busstopp i Norge
Finn alle rutene på hvert busstopp
Finn antall avganger i døgnet på hver bussrute
Finn antall totale avganger per busstopp
Sorter listen fra max til min

Så kan man tegne perronger og gangveier til ENTUR og lage stoppested og rute-relasjoner til alle andre.