User:GertG

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gert Gremmen
Woonplaats Delft
Bezig met het mappen/updaten/corrigeren van Delft Zuid en West
Draai een T@H client 24H/24H. Probeer een slim routing protocol te schrijven in meta-taal. Eventueel ondersteund door wat VB trials.