User:Kaare

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Bosatt på Lunheim, Tromsø. Akter å supplere områdene Lunheim, Kroken og Sjurnes med veier og metadata. Valg av våpen: Samsung Galaxy S II