User:Lesny skriatok

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ťahák častých tagov alebo inak dôležitých tagov v sk: Cz:Map_Features

Highway/Cesty

Cycleway/Cyklistické chodníky

Ameninty/Vybavenosť

Kľúč Hodnota Komentár Vykreslovanie Fotka
amenity kindergarten materská škola
amenity school základná škola
amenity college (stredná škola??)
amenity library knižnica
amenity university univerzita, vysoká škola