User:Majkaz/taskman schránky

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Taskman

slouží pouze pro koordinaci mapování, vlastní mapování probíhá běžným způsobem v editorech (iD či JOSM)

POI-importer

slouží ke zobrazení dat z importu České pošty

Možnosti zobrazení

Všechny poštovní schránky Skryté schránky komplet v OSM
Vse.png
BezKomplet.png

Zobrazení detailů u schránek

popis příklad co s tím
schránka chybí
souřadnice v importu České pošty
Chybí.png
dohledat na místě nebo podle Streetview či Seznam Panorama

lze předpokládat, že umístění cca odpovídá
přesnější bývá poznámka než adresa
schránka chybí
souřadnice získány geokódováním
Geocoded.png
je nutné dohledat hlavně podle poznámky, která bývá přesnější než adresa
souřadnice byly získány skriptem, je třeba počítat s chybami a nepřesnostmi
chybně spárováno
rozdíl ref
Rozdíl.png
V konkrétním případě se jedná o velký posuv způsobený chybným ref v OSM datech.
Je třeba opravit data OSM a počkat na aktualizaci POI-importeru.
schránka komplet
v OSM o trochu jinde než v importu
Posunuto.png
nic
případně zkontrolovat, zda umístění v OSM odpovídá

Vlastní postup mapování schránek, tagy

Pro JOSM, samostatný popis