User:Ofukany

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Táto stránka opisuje aktivity osoby Miloslav Ofúkaný ml., súvisiace s projektom OpenStreetMap.

Milo Ofúkaný je vedúci neziskovej organizácie AMAVET 962, ktorá na Slovensku organizuje Missing Maps mapathony a OpenStreetMap mapping party.