User:Pbm/Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Forum: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=15124

Do przeczytania: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO%20FIO/PO%20FIO%202012/Zasady%202012%20%28popr3%29.doc

Cel projektu

Pozyskanie dofinansowania w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Zgodnie z informacjami na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html?PHPSESSID=388a2e1685b5abb0e8d59244ffe38c51

Dostępne obszary działania

 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
  1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
  2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
  3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego
  4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka
  5. Ochrona praw konsumenta
  6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej
  7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym
  8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
  9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
  10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
  11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego
 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
  1. Rozwój potencjału organizacji pozarzą…dowych
  2. Wolontariat w organizajach pozarzą…dowych
   w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej
 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne
  1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny
  2. Rozwią…zywanie problemów dzieci i młodzieży
  3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych
  4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych
  5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
  7. Promocja zdrowia
   rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej
  8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
  9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych
  10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych
  11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców
  12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską
  13. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
   promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny
  14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej
 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
  1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
  2. Wolontariat pracowniczy

Czas realizacji

Od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Propozycje

Na chwilę obecną ustalono, że zostanie zorganizowana seria mapping parties z zaangażowaniem lokalnej społeczności.

Tytuł roboczy:

 • aktywizacja mlodziezy/czy_kogostam_innego w zakresie tworzenia geograficznych/kartograficznych zasobów wolnej kultury

Priorytet/obszar: do ustalenia (1.1 lub 1.2 lub 3.13)

Założenia/plan działania:

 • wybieramy dwa miasta powiatowe w każdym województwie, w każdym z nich organizujemy warsztaty
 • Nawiązujemy współpracę partnerami lokalnymi. Jako partnerzy najlepsze będą urzędy miasta, bądź starostwa, szkoły (LGD raczej nie, dlatego, że to jest najczęściej zbieranina powyższych, bez własnego zaplecza, więc po co nam pośrednicy) Chyba najlepiej byłoby organizować warsztaty w szkole przy tzw. "honorowym patronacie Urzędu Miasta" :P
 • organizujemy MP w klasycznej formule, czyli przyjeżdzamy w piątek, nocujemy na miejscu, w sobotę prowadzimy warsztaty z kartografii obywatelskiej z chętnymi lokalsami, nocleg i niedzielę wyjazd. (Zbigniew Czernik)
 • liczba prowadzących (chętnych) od nas: max 3 (musimy przyjąć sensowne założenie do projektu)


Szkolenie na MP obejmować będzie:

 1. OSM jako wolna kultura - czyli zmapuj swoją okolicę
 2. szkolenie z podstaw GPS (co to jest GPS, GLONASS, GALILEO) możliwości, dokładność
 3. podstawy kartografii w oparciu o OSM (JOSM, P2)
 4. praca w terenie:
  1. zbieranie śladów
  2. robienie własnych ortofoto
  3. walking papers
 5. wykorzystanie OSM w praktyce
  1. jako własna mapa na stronie/ulotce/gdziekolwiek
  2. jako nawigacja
  3. wheelmap.org
 6. wikipedia jako wolna kultura – czyli zrób zdjęcia ciekawych miejsc i wrzuć na Commons


Co nam będzie potrzebne do realizacji takiego szkolenia/mapping party:

 • laptop
 • projektor
 • loggery
 • jakiś garmin?
 • jakieś urządzenie z androidem?
 • kopter / latawiec / samolot
 • aparat do zdjęć orto
 • plakaty promocyjne
 • gadżety na nagrody

Z racji limitów (10% na wyposażenie) w grę wchodzi tylko kupno projektora i ewentualnie obiektu latającego.


Poprzednie propozycje (nieaktualne)

 • Turystyka
  • (3.13) Inwentaryzacja szlaków turystycznych w województwie
  • (3.13 i chyba 2.2?) Uzupełnienie szlaków i atrakcji turystycznych w powiecie: niżańskim, leżajskim, biłgorajskim (będzie możliwość nawiązania współpracy z LGD Nisko jako lokalnym partnerem) Zbigniew Czernik 21:31, 18 January 2012 (UTC)
  • (3.13) kartografia obywatelska - rozwój krajoznawstwa poprzez turystykę i pogłębianie wiedzy związanej z tematami GPS/GIS
   • organizacja serii mapping parties z zaangażowaniem lokalnej społeczności (w miastach wojewódzkich i innych dużych)
 • Edukacja i bezpieczeństwo publiczne
  • promocja wiedzy z zakresu geografii/kartografii/czy_jakos_tak poprzez tworzenie zasobow wolnej kultury Pbm 21:10, 22 January 2012 (UTC)
  • aktywizacja mlodziezy/czy_kogostam_innego w zakresie tworzenia geograficznych/kartograficznych zasobow wolnej kultury Pbm 21:10, 22 January 2012 (UTC)
  • (1.11) Bezpieczni w górach - weryfikacja i uzupełnienie treści OSM na terenie gminy Istebna (numeracja budynków, szerokość i nawierzchnie dróg, przejezdność ciężkimi pojazdami gaśniczymi), szkolenia z zakresu terenoznawstwa, ratownictwa poszukiwawczego, bezpieczeństwa w górach, przy wykorzystaniu technik GPS. (OSP Istebna-Centrum, wraz partnerami lokalnymi)--TomaszKoniaków 09:36, 22 January 2012 (UTC)

Partnerzy

Finanse

Wartość projektu 40 000 zł
Wkład własny (niefinansowy) 4 000 zł
Dofinansowanie 36 000 zł

Koszty

L.p. Kategoria Limit dotacji Maksymalna kwota Uwagi
I Koszty osobowe merytoryczne brak limitu
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym administracyjne 10%
III Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu brak limitu
IV Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 10%
V Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (jednostkowy <= 3500 brutto)
VI Koszty adaptacji pomieszczeń do celów realizacji zadania 10% (nie więcej niż 5000)
VII Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania 5%
VIII Koszty związane z działaniami promocyjnymi 5%