User:PeeWee32/BGT Postgis tabellen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

De postgis tabellen

Hieronder staat een lijst met de beschikbare tabellen in de postgis dump. Daaronder staan van een aantal tabellen een nadere detaillereing zodat je een beeld krijgt van wat er in staat. De aantallen zijn relatief en afhankelijk van de gebruikte dump c.q. vulling van de BGT. Ze zijn bedoeld voor beeldvorming.

postgis_tabel aantal_records
pand_2d 1421295
wegdeel_2d 1013847
vegetatieobject_2d 921133
put_2d 862856
nummeraanduidingreeks 815062
begroeidterreindeel_2d 624766
paal_2d 573379
onbegroeidterreindeel_2d 502160
scheiding_2d 437952
ondersteunendwegdeel_2d 268659
waterdeel_2d 181137
weginrichtingselement_2d 169975
ondersteunendwaterdeel_2d 121528
straatmeubilair_2d 93077
bord_2d 78244
kunstwerkdeel_2d 67079
overigbouwwerk_2d 64576
openbareruimtelabel 62635
gebouwinstallatie_2d 42896
kast_2d 31708
bak_2d 23858
overbruggingsdeel_2d 21443
overigescheiding_2d 12086
spoor_2d 9196
waterinrichtingselement_2d 8224
mast_2d 4747
sensor_2d 3840
begroeidterreindeel_kruinlijn 2980
functioneelgebied_2d 2916
ongeclassificeerdobject_2d 2826
installatie_2d 1333
tunneldeel_2d 405
onbegroeidterreindeel_kruinlijn 389
ondersteunendwegdeel_kruinlijn 187
wegdeel_kruinlijn 128
buurt_2d 62
wijk_2d 15
waterschap_2d 0
stadsdeel_2d 0
openbareruimte_2d 0
plaatsbepalingspunt 0


begroeidterreindeel-2d

geometry bgt_fysiekvoorkomen plus_fysiekvoorkomen aantal
polygon groenvoorziening gras- en kruidachtigen 162921
polygon groenvoorziening 156223
polygon groenvoorziening heesters 109960
polygon groenvoorziening bodembedekkers 28187
polygon grasland overig 27055
polygon grasland agrarisch 22407
polygon groenvoorziening bosplantsoen 20297
polygon struiken 15296
polygon transitie 14378
polygon loofbos 14193
polygon gemengd bos 12463
polygon groenvoorziening planten 11062
polygon bouwland 9840
polygon groenvoorziening struikrozen 7352
polygon houtwal 4853
polygon naaldbos 1800
polygon rietland 1161
polygon bouwland akkerbouw 1018
polygon moeras 913
polygon boomteelt 705
polygon duin 575
polygon bouwland braakliggend 454
polygon heide 352
polygon fruitteelt 273
polygon loofbos griend en hakhout 245
polygon bouwland vollegrondsteelt 209
polygon duin gesloten duinvegetatie 31
polygon fruitteelt laagstam boomgaarden 15
polygon fruitteelt hoogstam boomgaarden 12
polygon duin open duinvegetatie 11
polygon fruitteelt klein fruit 8
polygon kwelder 4
polygon fruitteelt wijngaarden 2


wegdeel_2d

geometry bgt_functie plus_functie bgt_fysiekvoorkomen plus_fysiekvoorkomen aantal
polygon voetpad open verharding 185867
polygon voetpad open verharding tegels 156841
polygon parkeervlak open verharding 103744
polygon parkeervlak open verharding betonstraatstenen 89822
polygon inrit open verharding betonstraatstenen 59325
polygon rijbaan regionale weg gesloten verharding asfalt 58627
polygon rijbaan lokale weg open verharding 55774
polygon rijbaan lokale weg gesloten verharding asfalt 46926
polygon rijbaan lokale weg open verharding betonstraatstenen 41658
polygon inrit open verharding 40448
polygon fietspad gesloten verharding asfalt 37224
polygon voetpad open verharding betonstraatstenen 29152
polygon rijbaan lokale weg gesloten verharding 28092
polygon voetpad transitie 24496
polygon rijbaan lokale weg open verharding gebakken klinkers 21812
polygon parkeervlak open verharding gebakken klinkers 20496
polygon inrit transitie 15448
polygon rijbaan lokale weg transitie 15121
polygon rijbaan regionale weg gesloten verharding cementbeton 15049
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding betonstraatstenen 14733
polygon fietspad gesloten verharding 14344
polygon voetpad open verharding gebakken klinkers 14224
polygon woonerf open verharding 12871
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding 12352
polygon transitie transitie 11991
polygon parkeervlak transitie 11634
polygon rijbaan regionale weg gesloten verharding 10652
polygon fietspad open verharding tegels 9770
polygon fietspad open verharding 8904
polygon inrit gesloten verharding asfalt 8900
polygon inrit open verharding tegels 7595
polygon voetpad gesloten verharding asfalt 7593
polygon voetpad gesloten verharding 7535
polygon parkeervlak gesloten verharding asfalt 7367
polygon inrit open verharding gebakken klinkers 6844
polygon inrit gesloten verharding 6779
polygon inrit onverhard 5406
polygon voetgangersgebied open verharding 5259
polygon fietspad transitie 4928
polygon rijbaan regionale weg open verharding betonstraatstenen 4851
polygon rijbaan regionale weg transitie 4324
polygon fietspad gesloten verharding cementbeton 4230
polygon voetpad op trap open verharding 4164
polygon fietspad open verharding betonstraatstenen 4105
polygon rijbaan regionale weg open verharding 3852
polygon rijbaan regionale weg half verhard grasklinkers 3639
polygon voetpad half verhard 3560
polygon rijbaan lokale weg open verharding tegels 3315
polygon voetpad gesloten verharding cementbeton 3049
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel gesloten verharding asfalt 2975
polygon rijbaan lokale weg onverhard 2967
polygon parkeervlak gesloten verharding 2948
polygon voetpad open verharding sierbestrating 2792
polygon parkeervlak open verharding sierbestrating 2784
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel gesloten verharding asfalt 2455
polygon inrit gesloten verharding cementbeton 2443
polygon parkeervlak open verharding tegels 2215
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel transitie 2152
polygon voetpad onverhard 2143
polygon inrit half verhard 2069
polygon OV-baan gesloten verharding asfalt 1878
polygon rijbaan lokale weg gesloten verharding cementbeton 1866
polygon voetgangersgebied open verharding tegels 1861
polygon inrit half verhard grind 1814
polygon rijbaan lokale weg onverhard zand 1767
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding gebakken klinkers 1677
polygon voetpad open verharding beton element 1616
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding tegels 1595
polygon voetpad op trap gesloten verharding 1524
polygon rijbaan autoweg gesloten verharding asfalt 1470
polygon rijbaan lokale weg half verhard 1347
polygon rijbaan lokale weg open verharding sierbestrating 1290
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel gesloten verharding 1264
polygon inrit open verharding sierbestrating 1224
polygon OV-baan open verharding 1153
polygon voetpad op trap gesloten verharding cementbeton 1149
polygon voetpad op trap open verharding beton element 1136
polygon inrit onverhard zand 1125
polygon inrit half verhard grasklinkers 1080
polygon voetpad op trap transitie 1061
polygon voetgangersgebied transitie 1045
polygon fietspad open verharding gebakken klinkers 1011
polygon parkeervlak half verhard grasklinkers 978
polygon voetpad half verhard grasklinkers 946
polygon fietspad open verharding beton element 882
polygon voetpad half verhard schelpen 860
polygon rijbaan regionale weg open verharding gebakken klinkers 858
polygon rijbaan lokale weg half verhard grasklinkers 850
polygon inrit open verharding beton element 830
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding beton element 828
polygon rijbaan regionale weg open verharding beton element 793
polygon parkeervlak half verhard 788
polygon rijbaan regionale weg open verharding sierbestrating 744
polygon voetpad half verhard grind 732
polygon voetgangersgebied open verharding betonstraatstenen 708
polygon voetgangersgebied gesloten verharding 668
polygon rijbaan lokale weg open verharding beton element 666
polygon OV-baan gesloten verharding 660
polygon transitie open verharding betonstraatstenen 658
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel open verharding sierbestrating 645
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg gesloten verharding asfalt 560
polygon voetpad onverhard zand 556
polygon voetgangersgebied open verharding gebakken klinkers 502
polygon voetpad half verhard gravel 451
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel gesloten verharding cementbeton 440
polygon voetpad op trap open verharding tegels 419
polygon OV-baan transitie 395
polygon voetgangersgebied half verhard 393
polygon rijbaan autosnelweg gesloten verharding asfalt 387
polygon inrit half verhard puin 384
polygon OV-baan open verharding betonstraatstenen 372
polygon OV-baan gesloten verharding cementbeton 361
polygon fietspad half verhard 360
polygon parkeervlak gesloten verharding cementbeton 345
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel open verharding 340
polygon rijbaan lokale weg half verhard grind 331
polygon voetpad op trap open verharding sierbestrating 323
polygon rijbaan regionale weg open verharding tegels 322
polygon rijbaan autoweg gesloten verharding cementbeton 302
polygon parkeervlak half verhard grind 298
polygon parkeervlak open verharding beton element 290
polygon voetpad op trap open verharding betonstraatstenen 286
polygon woonerf open verharding betonstraatstenen 283
polygon OV-baan open verharding tegels 282
polygon transitie open verharding gebakken klinkers 269
polygon ruiterpad onverhard 268
polygon parkeervlak onverhard 248
polygon rijbaan autosnelweg transitie 236
polygon voetgangersgebied gesloten verharding asfalt 236
polygon rijbaan lokale weg half verhard puin 209
polygon transitie open verharding tegels 209
polygon voetpad op trap gesloten verharding asfalt 187
polygon voetgangersgebied open verharding sierbestrating 186
polygon fietspad onverhard 148
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel gesloten verharding 146
polygon voetpad half verhard puin 143
polygon fietspad open verharding sierbestrating 139
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel open verharding betonstraatstenen 131
polygon rijbaan autoweg transitie 125
polygon spoorbaan half verhard 116
polygon woonerf open verharding tegels 113
polygon spoorbaan gesloten verharding asfalt 104
polygon OV-baan open verharding gebakken klinkers 102
polygon rijbaan autoweg gesloten verharding 101
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg gesloten verharding asfalt 97
polygon parkeervlak onverhard zand 90
polygon rijbaan autoweg open verharding beton element 88
polygon rijbaan autoweg open verharding gebakken klinkers 88
polygon transitie open verharding 87
polygon woonerf gesloten verharding asfalt 85
polygon spoorbaan transitie 80
polygon transitie gesloten verharding asfalt 79
polygon voetgangersgebied onverhard 78
polygon voetpad op trap open verharding gebakken klinkers 74
polygon woonerf gesloten verharding 71
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel gesloten verharding cementbeton 69
polygon rijbaan autoweg open verharding tegels 66
polygon rijbaan autoweg half verhard grasklinkers 62
polygon baan voor vliegverkeer gesloten verharding asfalt 61
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg transitie 60
polygon woonerf open verharding gebakken klinkers 60
polygon overweg gesloten verharding 59
polygon fietspad onverhard zand 55
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel transitie 55
polygon voetpad onverhard boomschors 53
polygon overweg gesloten verharding cementbeton 49
polygon overweg open verharding 45
polygon woonerf open verharding sierbestrating 42
polygon voetgangersgebied gesloten verharding cementbeton 41
polygon parkeervlak half verhard gravel 40
polygon parkeervlak half verhard puin 40
polygon spoorbaan half verhard grind 40
polygon woonerf transitie 40
polygon rijbaan autoweg open verharding betonstraatstenen 39
polygon rijbaan regionale weg half verhard grind 39
polygon inrit half verhard gravel 37
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel open verharding gebakken klinkers 35
polygon spoorbaan gesloten verharding 35
polygon transitie gesloten verharding 34
polygon fietspad half verhard grind 33
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg gesloten verharding cementbeton 32
polygon fietspad half verhard grasklinkers 31
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg transitie 31
polygon rijbaan autoweg verbindingsweg gesloten verharding cementbeton 31
polygon rijbaan autosnelweg gesloten verharding cementbeton 30
polygon voetpad op trap half verhard 29
polygon rijbaan regionale weg half verhard 28
polygon overweg gesloten verharding asfalt 27
polygon OV-baan open verharding sierbestrating 26
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg open verharding betonstraatstenen 25
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg gesloten verharding cementbeton 24
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel open verharding tegels 24
polygon rijbaan regionale weg onverhard 24
polygon ruiterpad gesloten verharding 24
polygon ruiterpad half verhard 24
polygon spoorbaan open verharding 23
polygon voetgangersgebied half verhard grind 23
polygon ruiterpad open verharding 22
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel half verhard grasklinkers 21
polygon overweg open verharding tegels 20
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg open verharding betonstraatstenen 20
polygon overweg open verharding betonstraatstenen 19
polygon transitie open verharding sierbestrating 19
polygon fietspad half verhard schelpen 18
polygon rijbaan autosnelweg gesloten verharding 18
polygon transitie half verhard grind 18
polygon voetgangersgebied half verhard schelpen 17
polygon baan voor vliegverkeer open verharding betonstraatstenen 16
polygon voetpad op trap onverhard 15
polygon rijbaan lokale weg half verhard gravel 14
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg open verharding beton element 14
polygon ruiterpad onverhard zand 14
polygon transitie onverhard 14
polygon OV-baan open verharding beton element 13
polygon fietspad half verhard puin 12
polygon rijbaan regionale weg half verhard puin 11
polygon baan voor vliegverkeer gesloten verharding cementbeton 10
polygon ruiterpad transitie 10
polygon transitie half verhard grasklinkers 10
polygon voetgangersgebied open verharding beton element 10
polygon overweg transitie 9
polygon transitie gesloten verharding cementbeton 9
polygon voetpad op trap half verhard grind 9
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg gesloten verharding 8
polygon ruiterpad open verharding betonstraatstenen 8
polygon voetgangersgebied onverhard zand 8
polygon woonerf gesloten verharding cementbeton 8
polygon OV-baan half verhard 7
polygon voetgangersgebied half verhard grasklinkers 7
polygon baan voor vliegverkeer transitie 6
polygon OV-baan half verhard grasklinkers 6
polygon OV-baan onverhard zand 6
polygon overweg open verharding gebakken klinkers 6
polygon rijbaan regionale weg verkeersdrempel open verharding beton element 6
polygon spoorbaan onverhard 6
polygon baan voor vliegverkeer gesloten verharding 5
polygon inrit half verhard schelpen 5
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg open verharding beton element 5
polygon rijbaan autoweg verbindingsweg gesloten verharding 5
polygon rijbaan regionale weg onverhard zand 5
polygon voetpad op trap onverhard zand 5
polygon woonerf half verhard 5
polygon fietspad half verhard gravel 4
polygon rijbaan autoweg open verharding 4
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg open verharding gebakken klinkers 4
polygon transitie half verhard 4
polygon voetgangersgebied half verhard gravel 4
polygon woonerf onverhard 4
polygon rijbaan autosnelweg open verharding betonstraatstenen 3
polygon rijbaan autosnelweg open verharding tegels 3
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel onverhard 3
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg open verharding 3
polygon spoorbaan gesloten verharding cementbeton 3
polygon transitie onverhard zand 3
polygon baan voor vliegverkeer open verharding tegels 2
polygon inrit onverhard boomschors 2
polygon overweg onverhard 2
polygon rijbaan autosnelweg verbindingsweg open verharding gebakken klinkers 2
polygon rijbaan autosnelweg half verhard grasklinkers 2
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel half verhard 2
polygon rijbaan lokale weg half verhard schelpen 2
polygon rijbaan lokale weg onverhard boomschors 2
polygon ruiterpad half verhard schelpen 2
polygon ruiterpad open verharding gebakken klinkers 2
polygon spoorbaan half verhard puin 2
polygon transitie half verhard puin 2
polygon transitie open verharding beton element 2
polygon voetgangersgebied half verhard puin 2
polygon baan voor vliegverkeer half verhard grasklinkers 1
polygon baan voor vliegverkeer onverhard 1
polygon fietspad onverhard boomschors 1
polygon OV-baan half verhard grind 1
polygon OV-baan half verhard puin 1
polygon OV-baan onverhard 1
polygon overweg half verhard 1
polygon rijbaan autosnelweg open verharding gebakken klinkers 1
polygon rijbaan autoweg calamiteitendoorsteek half verhard grasklinkers 1
polygon rijbaan autoweg calamiteitendoorsteek open verharding 1
polygon rijbaan autoweg verbindingsweg gesloten verharding asfalt 1
polygon rijbaan autoweg half verhard 1
polygon rijbaan autoweg open verharding sierbestrating 1
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel half verhard grasklinkers 1
polygon rijbaan lokale weg verkeersdrempel onverhard zand 1
polygon rijbaan regionale weg verbindingsweg open verharding sierbestrating 1
polygon ruiterpad gesloten verharding asfalt 1
polygon spoorbaan half verhard gravel 1
polygon spoorbaan open verharding tegels 1
polygon woonerf half verhard gravel 1