User:Peter289

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

About me

Ny struktur

Jag föreslår att vi flyttar bort alla status-tabeller till egna sidor. Fördel: Att sidan blir lättare att överblicka och varje projekt får sin en egen plats att hålla till på. Dessutom tror jag nybörjare känner sig mer välkomna och mindre överväldigade. Nackdel: Gamla uvar måste klicka en gång till för att uppdatera eller se status i sina projekt. :-)

På första sidan bör dock en kort sammanfattning av projektet och dess status finnas under varje rubrik.

 • National projects
  • Borders / Gränser
  • Town names / Namn på städer
  • International E-roads / Europavägar
  • National roads / Riksvägar (2-siffriga)
  • County roads / Länsvägar (3-siffriga, 100-499)
  • Coastlines / Kustlinjer
  • Lakes / Sjöar
  • Rivers / Älvar & åar
 • Regional projects
  • Som idag
 • Local projects
  • Tabellen som idag ligger under Cities / Städer
 • Other subprojects
  • Som idag
 • Resource
  • Som idag